Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2014

Satspulje løfter børn og demente

Anbragte børn og unge og ældre med demens er blandt de udsatte grupper, der nyder gavn af en række nye initiativer på socialområdet.

Den svære overgang til voksentilværelsen, som tidligere anbragte børn og unge gennemlever, skal lettes. Det skal ske gennem en ny indsats til 97,3 millioner kroner, hvor nuværende og tidligere anbragte børn får udvidet kontakt med jævnaldrende børn og unge eller ressourcestærke voksne. Det er satspuljepartierne – som er alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten – blevet enige om i aftalen om satspuljen for 2015.

Indsatsen over for ældre med demens skal også styrkes. 102,2 millioner kroner er derfor sat af til at sikre, at flere plejeboliger indrettes til demente og til at sikre en mere målrette pleje. Endelig bliver også aflastningsmulighederne i eget hjem styrket.

Satspuljen udmønter i alt 1,2 milliarder kroner over de næste fire år. Socialminister Manu Sareen (R) kalder aftalen ”et vigtigt skridt på vejen til at nå regeringens sociale 2020-mål”. 

Skriv hvad du søger