Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2014

Kontrolbud volder kommunerne problemer

Flere kommuner laver fejl i udbudsbekendtgørelser omkring kontrolbud, viser en ny undersøgelse, og det falder Dansk Byggeri for brystet.
tekst Peter Nielsen

Kommuner skal inden et udbud beslutte, om de vil byde på deres egen opgave, med et såkaldt kontrolbud. Men en del snubler i processen. 64 ordregivere har nemlig overtrådt reglerne, fordi de i deres udbudsbekendtgørelser har skrevet, at de forbeholder sig retten til at afgive kontrolbud, uden at de nødvendigvis benytter den. Det viser en analyse fra Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde, som har undersøgt offentlige myndigheders kontrolbud i perioden fra 1. april 2012 til 31. marts 2014. Og da kommunerne laver 80 procent af kontrolbudene, peger pilen i deres retning.

Det vækker bekymring hos Dansk Byggeri, at kommunerne ikke har overholdt lovgivningen på området.

– Det er klart utilfredsstillende, at flere kommuner ikke lever op til kontrolbudsbekendtgørelsen. Det skævvrider ikke bare konkurrencen, men skaber også usikkerhed i markedet og kan fejlinformere om de reelle omkostninger, siger erhvervspolitisk chef Lea Stentoft, Dansk Byggeri.

Skriv hvad du søger