Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2014

Færre anbragte børn og unge

I 2013 afgjorde kommunerne færre sager om anbringelse af børn og unge uden for hjemmet end året før. Der blev samtidig iværksat færre anbringelser.

Kommunerne traf 2.106 afgørelser om anbringelse af 0-17-årige børn og unge. Der blev iværksat 2.225 anbringelser, og der var ved udgangen af 2013 i alt anbragt 11.614 0-17-årige. Det fremgår af Ankestyrelsens netop offentliggjorte årsstatistik 2013.

Andelen af sammenbrud i anbringelser er uændret. Et sammenbrud er, når barnet ikke ønsker at være i anbringelsen mere, eller når anbringelsesstedet giver op. Antallet af sammenbrud lå på 4,7 procent i 2013. Det samme som i 2012. Siden 2010 er antallet af sammenbrud faldet fra 710 sammenbrud til 545 sammenbrud i 2013. Det svarer til et fald fra 5,5 procent til 4,7 procent. •

Skriv hvad du søger