Foto: Joachim Adrian / Polfoto
Foto: Joachim Adrian / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2014

Minister trygler kommuner om at bruge penge

Kollektiv trafik i yderområderne blev for to år siden løftet med en pulje på 57 millioner kroner. Men pengene bliver ikke brugt fuldt ud. Transportminister Magnus Heunicke (S) opfordrer derfor kommunerne til at komme med flere gode idéer.
tekst Rudi Holm

Førerløse biler, der kører passager-er til busstoppesteder, skolebusser med lektiecafé og pendlerbusser med pladser, hvor der kan arbejdes.

Kreative idéer var der nok af, da nogle af Danmarks lands- og lokalpolitikere for nylig drøftede, hvordan den kollektive trafik i yderområderne kan forbedres. To ministre var på dagen også på plads i Trafikstyrelsens auditorium en spytklat fra nærmeste metrostation og en rask gåtur fra Øresundstoglinjen.

Trods de forholdsvis gode trafikforbindelser til styrelsens hovedkvarter skråt over for storcentret Fields kunne Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter, oplyse, at det ville have taget 4 timer og 20 minutter at nå frem til Edvard Thomsens Vej 14 i København, hvis han havde taget offentlig transport fra sit sommerhus på Langeland.

Skriv hvad du søger