Der er brug for en meget mere gennemgribende omkalfatring af den kommunale udligning, mener CEPOS’ forskningschef Henrik Christoffersen. Pressefoto: Mikael Rieck
Der er brug for en meget mere gennemgribende omkalfatring af den kommunale udligning, mener CEPOS’ forskningschef Henrik Christoffersen. Pressefoto: Mikael Rieck
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2014

De sendte et brev

De otte provinsborgmestre, der vil afskaffe hovedstadsudligningen, søger nu opbakning blandt deres 56 kolleger. Men når udligningsspørgsmålet bliver en kamp, glemmer man at se på, om udligningen sker efter de rigtige kriterier, mener en ekspert.
tekst Mads Brandsen

Kampen om udligningen fortsætter med uformindsket styrke. Seneste våben er et brev, der er underskrevet af borgmestrene i Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus og er adresseret til de 56 øvrige borgmestre uden for Region Hovedstaden. Kollegerne opfordres til at tilslutte sig kampen for ”en bedre balance”, som forfatterne udtrykker det. 

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2014_DK-27___Side-25-brev_263.jpg

I brevet argumenterer borgmestrene for, at hovedstadsudligningen inddeler Danmark i et A- og et B-hold, fordi der ”accepteres langt større forskelle ude i landet end i hovedstaden”. Hovedstadsudligningen omfordeler årligt 2,4 milliarder kroner mellem de 34 kommuner i hovedstadsområdet – og vil altså ikke gavne resten af landet, med mindre man vender grundlæggende op og ned på hele udligningssystemet. Og det er præcis, hvad de otte provinsborgmestre vil, forklarer Odsherreds borgmester Thomas Adelskov (S). 

– Vi vil have et udligningssystem i balance både mellem store og små kommuner, mellem land og by og mellem øst og vest. Vi peger på, at der er en uhensigtsmæssig udligning, og at man kan bringe den i spil, når man alligevel er ved at udjævne effekterne af beskæftigelsesreformen, siger han.

I vil have fingre i de 2,4 milliarder kroner, der i dag indgår i hovedstadsudligningen? 

LÆS OGSÅ Ringkøbing-Skjern skal finde besparelser for 76 millioner kroner

– Næh, sådan synes jeg ikke, man kan se det. Det handler om at skabe balance. Hovedstadsudligningen har givet mening gennem årene, fordi hovedstaden har haft store udfordringer med blandt andet boligsociale problemer, men vi er bare i en anden tid i dag. Uanset hvordan man vender pendulet, så ender hovedstaden med et plus. Der er en grundlæggende udfordring i vores udligningssystem, og det bør laves om.

Men det ender jo også med, at hovedstadsudligningen skal spredes ud over resten af landet?

– Det er jo ligesom andre gange, hvor der har været efterspurgt en udligningsreform. 

Hvad siger du til eksempelvis Gentoftes borgmester Hans Toft (K), der siger, at I skulle tage at skabe vækst selv i stedet for at jagte andre skatteborgeres penge? 

LÆS OGSÅ Kommuner klar til at droppe retssag

– Vi peger på, hvor vi synes der er en uhensigtsmæssighed, som ikke adresserer de problemer, der er i dag. Hovedstadsudligningen tager jo ikke højde for de udfordringer, vi har, hvor der er kommuner i provinsen, der plages af befolkningsnedgang og derfor har vanskeligt ved at opretholde et fornuftigt serviceniveau. Derfor vil vi lave et system, der får det hele til at hænge bedre sammen.

Borgmestre som lobbyister

Om det nu også kommer til at hænge så godt sammen, stiller Henrik Christoffersen sig stærkt tvivlende overfor. Som tidligere forskningsleder hos AKF, vicekontorchef i KL og nu forskningschef i tænketanken CEPOS, har han i årtier beskæftiget sig med blandet andet det kommunale finansieringssystem. Han beskriver den nuværende debat om udligningen som en ”åben og direkte kamp”, hvor borgmestrene er blevet til lobbyister. Og det er faktisk ikke deres egen skyld, mener han.

– Det er i høj grad Folketinget, der har skabt et system, hvor de kommunale tilskuds- og udligningsordninger er baseret på rene skøn. Det har været en meget vigtig kvalitet ved udligningssystemet, at det byggede på objektive kriterier for kommunernes udgiftsbehov. Kriterier, der er lavet ud fra de bedste faglige analyser, siger Henrik Christoffersen.

Tidligere på året lavede han et arbejdspapir, hvori han skitserer en ny og mere bæredygtig kommunal finansieringsmodel, der går på to ben.

LÆS OGSÅ 122 nye borgere koster Kerteminde kassen

– Jeg mener, der er to grundlæggende kriterier, man må lægge til grund, når man skal overveje ændringer af udligningssystemet. Det ene er at skabe et kommunalt finansieringssystem, der understøtter en udvikling i retning af effektivitet og udbygning af velfærd. Det andet kriterium er, at udligningssystemet skal understøtte reelt kommunalt selvstyre. Ingen af dem tæller noget som helst i den nuværende diskussion, konstaterer Henrik Christoffersen.

Et nyt udligningssystem, der hviler på de to principper, vil ifølge Henrik Christoffersen også vende op og ned på forholdet mellem staten og kommunerne. 

– Vi vil nærme os et system, hvor vi ikke har brug for en rigoristisk stat, der udøver stram rammestyring over kommunerne. Den er absolut nødvendig i dag, men det vil den ikke være, siger han.

De otte provinsborgmestre lægger imidlertid ikke op til nogen større reform af udligningen, men foreslår i stedet at sprede hovedstadsudligningen ud over hele landet ved at øge landsudligningen med 27 procentpoint. Det ville betyde, at København afleverer 512 millioner kroner, mens Aarhus får 140 og Odense 162 millioner kroner.

LÆS OGSÅ Lolland går med i sagsanlæg mod staten

Løser det nogen af udfordringerne? 

– Det omfordeler nogle penge, men giver ikke det kommunale finansieringssystem nogen af de ønskværdige egenskaber, det ikke har i dag. Systemet bliver ikke mere rationelt af at fordele hovedstadsudligningen ud på alle kommuner.

Ifølge Danske Kommuners oplysninger bakker et overvældende flertal af de 56 provinsborgmestre allerede op om initiativet. •

De får mest – og de afleverer mest I millioner kroner

De otte borgmestres model

København - 511,6

Gentofte - 125,5

Frederiksberg -116,4

Høje-Taastrup -102,6

Køge -101,6

Odense 162,2

Aarhus 140,5

Aalborg 137,1

Esbjerg 83,7

Randers 71,5

Kilder: Afskaffelse af hovedstadsudligning – notat udarbejdet af de otte borgmestre. 

Henrik Christoffersens model

I arbejdspapiret ”Finansiering og incitamentet i kommunerne”, som CEPOS udgav tidligere på året, har Henrik Christoffersen lavet en regnemodel for et nyt to-leddet udligningssystem. Det bygger på fuld udligning på 95 procent af det aktuelle gennemsnitlige serviceniveau. Samtidig får kommunerne en fast fælles skatteudskrivningsprocent. Arbejdspapiret kan læses på kortlink.dk/ez74/ 

Skriv hvad du søger