Foto: Kenneth Meyer / Polfoto
Foto: Kenneth Meyer / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2014

Statsligt nøl skaber kommunal frustration

Kommunerne står midt i en minikommunalreform på beredskabsområdet, men kan ikke få at vide, hvilke opgaver de skal varetage i fremtiden. Slå jer sammen og find ud af det bagefter, lyder meldingen fra Forsvarsministeriet.
tekst Rudi Holm

Foto: Torben Christensen / Scanpix

Redningsberedskabet

Redningsberedskabet i Danmark er inddelt i et kommunalt basisberedskab (86 enheder) og et statsligt overbygningsberedskab (6 operative centre).

Det kommunale beredskabs opgaver består dels af driftsopgaver som brandsluknings- og redningsopgaver, dels af myndighedsopgaver som brandsyn og forebyggende foranstaltninger.

En analyse fra Deloitte viste i 2012, at det ville være muligt at gennemføre ganske store effektiviseringer på beredskabsområdet. På den baggrund blev der i 2013 nedsat et strukturudvalg, der skulle analysere mulighederne og udarbejde et konkret oplæg til en ny struktur for redningsberedskabet. Det kom i august i år.

I juni i år blev regeringen og KL i forbind-else med økonomiaftalen enige om, at beredskabet skal effektiviseres ved at samle de nuværende 86 kommunale enheder til 20 enheder inden 1. januar 2016. Effektiviseringerne skal udmønte besparelser på 50 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016 og frem. Derudover skal der frigøres yderligere 100 millioner kroner om året fra 2015 til den såkaldte moderniseringspulje. 

Parallelt med den kommunale strukturtilpasning vil staten også foretage effektiviseringer i statens beredskab. Den statslige ramme reduceres med 25 millioner kroner i 2015, 75 millioner kroner i 2016 og 125 millioner kroner i 2017.

De kommunale redningsberedskaber skal i løbet af de kommende 15 måneder reduceres fra 86 enheder til 20. Det blev besluttet i juni, da regeringen og KL klappede økonomiaftalen af for 2015, få måneder før et strukturudvalg ellers skulle aflevere sin rapport om en mulig ny beredskabsstruktur. 

Økonomiaftalen blev dermed startskuddet til en slags minikommunalreform for landets redningstjenester, og i disse måneder er der fuld fart på partnerjagten rundt om i det kommunale landskab. Især i de fem regionale KKR (Kommunekontaktråd) arbejdes der på højtryk for at sørge for, at alle kommuners beredskaber kommer med i fusionsøvelsen, og ingen efterlades på perronen. 

Skriv hvad du søger