Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 25 / 2014

Beredskabet til debat

Der ligger absolut ingen aftale om, at eventuelle opgaver, som man på et givet tidspunkt måtte beslutte at lægge over i det kommunale beredskab, skal ske uden medfølgende finansiering.
tekst KL

Kommunerne i hele landet er netop nu godt i gang med at løse opgaven med at nedbringe antallet af kommunale beredskabsenheder fra 86 til maksimalt 20. Det er et stort arbejde – af nogle endda betegnet som en lille kommunalreform, og præcis som dengang skal kommunerne af frivillighedens vej finde hinanden i nye samarbejder. 

For kommunerne er beredskabet hjerteblod. Her er nøgleordene frivillighed, civilsamfund og frem for alt engagement. Og netop fordi vi lader det være op til kommunerne at finde sammen dér, hvor det giver mening, vil vi også se en diversitet i de nye beredskabsenheder. Sammenlægningerne er ikke bundet af regionsgrænser, og nogle vil for eksempel dække et stort areal, mens andre bliver mere kompakte de steder, hvor der er stor befolkningstæthed.

I såvel KL som KKR bliver arbejdet fulgt tæt, og det er vigtigt med grundige drøftelser både i kommunalbestyrelserne og i KKR. Det er vejen til de gode og rigtige løsninger. Vigtigt er det, at ingen efterlades alene.

Hele arbejdet med en ny struktur på beredskabsområdet bunder i et ønske fra Folketingets partier om tilpasninger til en mere effektiv opgaveløsning. Som en del af økonomiaftalen mellem regeringen 2015 indgik KL derfor en aftale om det kommunale beredskab. 

LÆS OGSÅ Af hensyn til fællesskabet skal vi stå sammen i corona-krisen

I det hidtidige arbejde og den offentlige debat er der dog blevet stillet en del spørgsmål om, hvor langt denne aftale egentlig rækker. Samtidig er der sået tvivl om, hvorvidt der er indgået yderligere aftaler, som rækker ind i, hvordan det statslige beredskab skal indrettes i fremtiden.

Det er et faktum, at KL har aftalt med regeringen, at antallet af beredskabsenheder skal nedbringes til maksimalt 20. Det er også aftalt, at kommunerne under ét skal effektivisere for henholdsvis 50 millioner kroner i 2015 og 75 millioner kroner i 2016, som bliver taget i bloktilskuddet. Derudover er der forudsat, at der kan frigøres 100 millioner kroner til omprioritering i kommunerne. Desuden er det aftalt, at KL skal indgå i den kommende forhandling om arbejdsdelingen mellem det kommunale og det statslige beredskab. Det er, hvad KL’s aftale med regeringen indeholder – hverken mere eller mindre. 

Dermed ligger der ingen aftale om, at kommunerne skal overtage bestemte opgaver fra staten på beredskabsområdet. Der ligger absolut ingen aftale om, at eventuelle opgaver, som man på et givet tidspunkt måtte beslutte at lægge over i det kommunale beredskab, skal ske uden medfølgende finansiering. Og sidst, men ikke mindst, er det ikke en del af aftalen, hvor stor besparelsen på det statslige område skal være. •

Emneord
Beredskab, KL, Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Beredskabet til debat Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger