Borgmester og entreprenør Ib Kristensen stillede minigraver til rådighed, så miljøministeren kunne tage første spadestik. Foto: Medvind / Bent Sørensen
Borgmester og entreprenør Ib Kristensen stillede minigraver til rådighed, så miljøministeren kunne tage første spadestik. Foto: Medvind / Bent Sørensen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 21 / 2014

Billund i front med biogas

Rensning af spildevand koster normalt kassen, men i Billund begynder de nu byggeriet af en ny generation af rensningsanlæg, der laver dobbelt så meget energi, som det selv bruger og vil have tjent sig hjem inden 10 år. Det har skabt international interesse fra blandt andet Kina.
tekst Peter Nielsen

Med en minigravemaskine tog miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i denne uge det første symbolske spadestik til fremtidens rensningsanlæg i Billund Kommune. Billund BioRefinery skal rense spildevand samtidig med, at det producerer mere energi, end det selv bruger.

– Anlægget gør Billund til en foregangskommune på miljøområdet samtidig med, at det kommer borgere og virksomheder til gavn, fordi prisen på spildevandsrensningen falder, når anlægget kører på fuld styrke i 2017, siger borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune.

Billund BioRefinery bygger videre på erfaringer og kompetencer fra Grindsted Renseanlæg, som har lavet biogas af slam fra spildevand og husholdningsaffald siden 1990’erne. Det har gjort medarbejderne rige på erfaringer på biogasområdet. 

Fokus på bundlinjen

Skriv hvad du søger