Foto: Hung Tien Vu
Foto: Hung Tien Vu
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2014

KKR klar til ny beskæftigelsesindsats

Forlig om en ny beskæftigelsesreform lægger op til, at de kommunale kontaktråd (KKR) skal finde nye måder at samarbejde på på tværs af kommunegrænser. Vi er klar til opgaven, siger KKR-formænd.

Reformen

I forbindelse med reformtiltagene omlægger parterne den statslige refusion. Staten sparer 2,1 milliarder kroner på ændringen, som skal bruges til lempelser for erhvervslivet. Refusionsomlægningen bliver ledsaget af ændringer i den kommunale udligning fra 2016. Især de fattigste kommuner bliver tilgodeset af den nye udligning.

Regeringen og forligspartierne V, K og DF lancerede i sidste uge deres forlig om en ny beskæftigelsesreform. I aftaleteksten er der lagt op til afbureaukratisering, mere uddannelse til de ledige, en mere individuel indsats og så en ny tegning af den beskæftigelsesindsats, der går over kommunegrænser. 

Aftalen forpligter kommunerne til at finde initiativer, som kan ligge i KKR-regi. Det skal styrke samarbejdet på tværs af kommunerne. 

Skriv hvad du søger