Foto: Jens Dresling / Polfoto
Foto: Jens Dresling / Polfoto
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2014

Beredskaberne bliver færre og større

Kommunerne tvinges ind i samarbejder om blå blink og udrykningskøretøjer. 86 redningsberedskaber skal reduceres til 20.
tekst Rudi Holm

Landets kommuner må se i øjnene, at det er slut med at have hver sit redningsberedskab. Om halvandet år vil de nuværende 86 redningsberedskaber være reduceret til omkring 20. Det slås fast i den økonomiaftale for det kommende år, som regeringen og KL indgik i sidste uge.

Hovedtal i økonomiaftalen

  • Kommunernes serviceudgifter udgør 234,6 milliarder kroner.
  • Kommunerne kan foretage anlægsinvesteringer for 17,5 milliarder kroner.
  • Kommunerne får et ekstra finansieringstilskud på 3 milliarder kroner. 2 milliarder kroner fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 milliard til vanskeligt stillede kommuner.
  • Der bliver en lånepulje på 500 millioner kroner til at styrke likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
  • 3 milliarder kroner af kommunernes bloktilskud på 72,9 milliarder kroner er betinget af, at kommunerne overholder budgetterne for 2015.
  • Der er en lånepulje på 400 millioner kroner målrettet investeringer på borgernære områder samt en lånepulje på 200 millioner kroner til investeringer med effektiviseringspotentiale.
  • Nogle kommuner kan hæve skatten i 2015 inden for en ramme på 150 millioner kroner, hvis andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned.

Regeringen havde oprindeligt spillet ud med et forslag om en styret struktur, hvor redningsberedskaberne skulle reduceres til 12 og følge landets politikredse. I den endelige aftale er der ikke alene givet køb på tallet 12. Der er også løsnet på båndene, så kommunerne får frie hænder til at finde sammen i fællesskaber på kryds og tværs. Og det vækker stor glæde hos formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg Jørn Pedersen (V).

Skriv hvad du søger