Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 17 / 2014

Ret til et pusterum og selvbestemmelse

For rigtig mange er det i foråret en stor fornøjelse at planlægge sommerens ferieaktiviteter. Forventningens glæde fylder, og vi dagdrømmer om afbrækket fra hverdagen. Men for den store gruppe mennesker, som bor i et botilbud, er planlægningen af ferien pludselig sparket til hjørne.
tekst

En administrativ meddelelse fra KL slog i januar fast, at der ikke er lovhjemmel til, at kommunerne kan kræve brugerbetaling for merudgifter til ferie- og fritidsaktiviteter.

I en årrække har det ellers været praksis, at beboere i botilbud betalte en del af merudgifterne. Det har gjort det muligt at komme på ferie med de hjælpere, som man kendte og var trygge ved. Desværre har nogle få kommuner opkrævet uhyrlige summer i brugerbetaling – for eksempel 20.000 kroner for en uge i sommerhus! Det, er alle jo enige om, er indlysende urimeligt. KL har med skrivelsen handlet hurtigt, men udmeldingen har desværre betydet, at ferie og selv kortere ture nu er helt lukket land mange steder, hvis botilbuddet ikke mener at have råd.

Dansk Handicap Forbund har fået en del henvendelser fra beboere og pårørende, som er meget kede af situationen. I Skanderborg Kommune er der samlet mere end 1.700 underskrifter fra borgere, som ønsker en løsning. Desuden er Sølund Festivalen kommet under voldsomt pres. En festival, som er skabt af mennesker med handicap, og som i årevis har været et populært mål for fest- og musikglade mennesker. Festivalen er nu truet på sin eksistens, fordi mange af deltagerne simpelthen ikke har mulighed for at komme af sted.

Alle har ret til ferie

Situationen er så uholdbar, at vi, som sidder i henholdsvis en handicaporganisation og en kommune, er enige om, at noget må gøres. Der skal findes en løsning, så alle har mulighed for ferie og fritidsaktiviteter – uanset boform.

Skriv hvad du søger