I første omgang kommer borepladsen kun til at beskæftige 25-35 personer. Få eller ingen af dem er frederikshavnere, fordi arbejdet kræver specielle kvalifikationer. Foto: Daniel william, Total
I første omgang kommer borepladsen kun til at beskæftige 25-35 personer. Få eller ingen af dem er frederikshavnere, fordi arbejdet kræver specielle kvalifikationer. Foto: Daniel william, Total
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 10 / 2014

Frederikshavn tager slæbet i skifergaseventyr

Danmark står foran et nyt energieventyr med potentiale til at sende milliarder af kroner i stats-kassen. Frederikshavn Kommune skal ordne miljøvurderinger, lokalplaner og vrede borgere, mens staten scorer skifergasgevinsten. Uklog, men traditionel arbejdsfordeling, siger juraprofessor.

Foto: Thierry Gonzales, Total

Skifergas i Nordjylland

Total og Nordsøfonden har fået eneret på at efterforske og producere olie og naturgas i Nordjylland. Licensen gælder indtil 206, hvorefter Total og Nordsøfonden skal ansøge Energistyrelsen om tilladelse til at fortsætte.

Den første VVM-rapport er i høring indtil 5. maj. Herefter kan Total etablere efterforskningsboringen. Arbejdet med at bygge borepladsen forventes at tage seks måneder og selve borearbejdet 4 måneder. Findes der skifergas i undergrunden, kan Total foretage en testboring. Viser den, at gassen kan produceres kommercielt, forventer Total, at produktionen tidligst kan begynde i 2020.

Et 40 meter højt boretårn, som mest ligner en blanding af en elmast og et stillads, kommer efter alt at dømme til at pryde marken på Ovnstrupvej nummer 6 i det sydvestlige hjørne af Frederikshavn Kommune. Lidt uden for byen Dybvad har den franske energigigant Total og det statslige selskab Nordsøfonden nemlig udset sig en plet jord, der skal gennembores for at afgøre, om der er grundlag for at pumpe gas op af skiferlagene tre kilometer under de nordjyske marker.

Den indledende efterforskning i Dybvad er ved at blive godkendt af kommunen. Og siden er det kommunen, som skal stå for lokalplaner og VVM-undersøgelser, hvis det viser sig, at der er grundlag for at producere skifergas. Selv om det er staten, der har givet licensen til at efterforske, ejer en femtedel af indvindingstilladelsen og desuden kan se frem til et årligt milliardbeløb i afgifter på gasproduktionen. Den arbejdsdeling er både normal og uhensigtsmæssig, siger juraprofessor Peter Pagh.

Skriv hvad du søger