I håndbogen anbefaler CFBU, at man placerer beskæftigelsesindsatsen i selve boligområdet. Foto: Linda Kastrup / Scanpix
I håndbogen anbefaler CFBU, at man placerer beskæftigelsesindsatsen i selve boligområdet. Foto: Linda Kastrup / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2014

Vejen til job i udsatte områder

Hvis ledigheden i udsatte boligområder skal ned, kræver det samarbejde mellem boligsociale helhedsplaner og kommuner. Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser hvordan.
tekst Tom Ekeroth

Udsatte boligområder er ofte kendetegnet ved en høj koncentration af ledige med svære udfordringer som sprogvanskeligheder, familieproblemer, dårlig sundhed og så videre.

Det er derfor nødvendigt med særlige beskæftigelsesindsatser, hvor helhedsplaner og kommuner arbejder tæt sammen om at løse den lediges personlige problemer, før vedkommende kan komme i beskæftigelse.

Det er en af konklusionerne fra CFBU’s seneste undersøgelse af beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.  

Sammen står de stærkere 

I helhedsplanerne har man hverdagskendskabet og tid til den enkelte ledige, mens kommunerne har redskaber som løntilskud, kurser og virksomhedskontakter.

LÆS OGSÅ Effektfulde indsatser i boligområder

Kombineres disse ressourcer i skræddersyede beskæftigelsesforløb, kan man opnå langt bedre resultater, end når helhedsplaner og kommunale jobcentre arbejder hver for sig.

Ofte kan det dog være svært at fastholde de kommunale jobcentres engagement i de boligsociale beskæftigelsesindsatser, fordi driftsopgaverne fylder for meget. Samtidig udgør manglende vidensdeling omkring den enkelte ledige en hyppig barriere for effektive beskæftigelsesforløb. 

Det viser casestudier fra syv beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder, som er en del af undersøgelsen.

En håndbog til beskæftigelse 

CFBU har på baggrund af undersøgelsen udarbejdet en håndbog, der trin for trin fører læseren igennem de nødvendige overvejelser og beslutninger i forbindelse med etableringen af en boligsocial beskæftigelsesindsats.  

LÆS OGSÅ Screening af boligsøgende skal få boligområde til at undgå ghettolisten

– Hvis ledigheden i de udsatte boligområder skal ned, må man nytænke beskæftigelsesindsatsen og udviske de traditionelle skillelinjer mellem helhedsplan og kommune. I håndbogen anbefaler vi for eksempel, at man placerer den fælles beskæftigelsesindsats i selve boligområdet for at komme så tæt på målgruppen som muligt, og at man styrker vidensdelingen mellem kommune og helhedsplan, for eksempel ved at finde en vej uden om tavshedspligten med den lediges accept, siger Rikke Engly Mygind, forfatter til rapporten ”Samarbejde om beskæftigelse”. •

Skriv hvad du søger