Alle ledere i  Sorø Kommune har  fået testet deres profil. Ikke overraskende er den pædagoguddannede leder Johanna Jonsdottir (t.v.)den mest spontane af de tre. Foto: Rune Hansen
Alle ledere i Sorø Kommune har fået testet deres profil. Ikke overraskende er den pædagoguddannede leder Johanna Jonsdottir (t.v.)den mest spontane af de tre. Foto: Rune Hansen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2014

Sorø får gode karakterer i fællesskabsledelse

Sorøs ledere er på skolebænken for at lære hinanden at kende, så de lettere kan banke på hinandens døre og lettere træffe beslutninger til fælles bedste for kommunen.
tekst Sidsel Boye

Karaktererne lå alle på enten 10 eller 12, da Sorø Kommunes ledere for nyligt afsluttede første diplommodul i et projekt, der handler om fællesskabsledelse. Karakterniveauet lover godt for kommunens uddannelsesprojekt, som omfatter samtlige 60 chefer, ledere og direktører og har som mål, at de skal have et fælles sprog og kunne arbejde tæt sammen i det daglige. Kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen definerer fællesskabsledelse som et svar på velfærdsudfordringen.

– Det er fantastisk vigtigt, at der er et fællesskab mellem topledelsen og de ledere, der møder borgerne til dagligt. Det er vigtigt med en fælles forståelse, så vi bliver i stand til at udvikle et ledelsesmæssigt samspil på tværs af stærke fagcentre, siger han.

For at hjælpe processen på vej og lære hinanden at kende på tværs af ”siloerne” har alle ledere fra projektets start fået testet deres profil med den relativt velkendte Jung-baserede typeanalyse, som blandt andet beskriver, om man er mest ekstrovert eller introvert, om man er overvejende føler eller tænker og om man er mest starter eller afslutter.

Skriv hvad du søger