Foto: Jesper Kristensen / Scanpix
Foto: Jesper Kristensen / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2014

Topidræt presser kommunekassen

Kommuner går gerne langt for at honorere stadion- eller halønsker fra den lokale Superliga- eller divisionsklub, viser ny undersøgelse. Spørgsmålet er, om det er klogt, lyder det fra Idrættens Analyseinstitut.
tekst Rudi Holm

Dansk Boldspil-Union (DBU) har Skandinaviens skrappeste krav til stadionanlæg for landets eliteklubber. Alligevel er danske kommuner et langt stykke ad vejen indstillet på at investere i stadionanlæg og andre opvisningsfaciliteter målrettet eliteidrætten. Det viser en ny undersøgelse ”Eliteidrættens krav til offentlige idrætsanlæg”, som Idrættens Analyseinstitut har offentliggjort.

– Undersøgelsen viser overordnet, at eliteidrætten har en relativt høj status i langt de fleste af de 54 danske kommuner, der har besvaret spørgeskemaet. 60 procent af disse mener, at eliteidrætten i høj grad eller i nogen grad tillægges stor værdi i kommunen, og at det derfor har høj politisk prioritet at stille gode faciliteter til rådighed. 74 procent mener desuden, at investeringer i anlæg målrettet eliteidræt i nogen grad eller i høj grad er en kommunal opgave, lyder konklusionen.

Pres fra fodbolden

Fodbolden fylder klart mest i billedet sammenlignet med for eksempel håndbold og ishockey, og kommunerne oplever da også langt større pres fra fodboldklubber og DBU end fra andre idrætsgrene til at stille opvisningsanlæg med bestemte krav til kapacitet og faciliteter til rådighed.

Skriv hvad du søger