De fem KKR-formænd. Bagerst mod højre: Steen Christiansen (S), Egon Fræhr (V) og Mogens Gade (V). Forrest Niels Hörup (V) og Jan Petersen (S). Foto: Jakob Carlsen
De fem KKR-formænd. Bagerst mod højre: Steen Christiansen (S), Egon Fræhr (V) og Mogens Gade (V). Forrest Niels Hörup (V) og Jan Petersen (S). Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 05 / 2014

KKR fyrer op under kedlerne

Uddannelsesniveauet skal op på Sjælland og i Syddanmark, og i Nordjylland vil man have flere statslige arbejdspladser. De fem kommunekontaktråd er klar til en ny valgperiode.

KKR

Kommunekontaktrådene (KKR) er fem politiske organer. 

KKR fungerer som det fælles politiske debat- og koordinationsforum for kommunerne i hver region. Kommunerne mødes i KKR for at drøfte og lægge fælles linjer i politiske spørgsmål, der overskrider kommunegrænserne. Den formelle beslutningskompetence er hos kommunalbestyrelserne, men KKR kan komme med anbefalinger.

Alle borgmestre er fødte medlemmer, og derudover er en række medlemmer valgt i forhold til partiernes stemmetal.

Med svensken står vi stærkere

Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund og formand for KKR Hovedstaden

– Vi kommer til at arbejde med et samarbejde mellem kommunerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland og kommunerne i det sydlige Sverige om en fælles vækstdagsorden. Det handler blandt andet om at finde et fælles brand, vi kan markedsføre os under, så vi kan konkurrere med Stockholm, Berlin og Hamburg om at tiltrække virksomheder inden for miljø, klima og sundhed – det, man også kalder life sciences. Det handler også om den kommunale erhvervsservice – om at have én indgang for erhvervslivet.

Skriv hvad du søger