Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 04 / 2014

Kommunerne er splittede

Odenses folkeoplysningsudvalg mener ikke, at fitness er folkeoplysning. Men i Herlev har man to foreningscentre, der begge får støtte, og alligevel er det kommercielle marked vokset.
tekst Mads Brandsen

Hvis man stifter en forening, kan man få offentlig støtte i form af midler fra kommunernes folkeoplysningspuljer. Sådan er hovedreglen i hvert fald. Men ingen regel uden undtagelser. Det skyldes, at folkeoplysningsudvalgene i kommunerne ifølge loven har kompetence til at afgøre, hvilke aktiviteter der er tilskudsberettigede. 

Det har Herlev Kommune afgjort, at fitness er. De to foreningsdrevne centre i kommunen får blandt andet stillet lokaler til rådighed. 

– Hos os har det været helt uproblematisk. Vi har ikke fået klager fra de kommercielle centre. Man kunne have forestillet sig, at de ville kunne mærke det, men det har de ikke, siger borgmester Thomas Gyldal Petersen (S), der var kulturudvalgsformand, da Herlev fik sit andet foreningscenter.

Skriv hvad du søger