Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 03 / 2014

Norske lærere lægger an til storstrejke

De kommunale arbejdsgivere ønsker, at lærerne arbejder mere og holder mindre ferie. Lærerne afviser pure og er villige til at gribe strejkevåbnet.

Først lagde den nytiltrådte højre-regering an til en kommunalreform efter dansk forbillede. Og nu er de norske kommuners forening KS i færd med et opgør med lærernes arbejdstid, der også minder om det opgør, KL tog sidste år. 

KS ønsker, at lærerne skal kunne pålægges at arbejde 45 uger om året i stedet for de nuværende 38, men arbejde det samme antal timer. Det betyder reelt kortere ferie og længere arbejdsuge, og det har fået Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund, der begge organiserer lærerne, på barrikaderne. Hvis ikke parterne når til enighed, er forbundene klar til en storstrejke. Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied mener, at forslaget er et klart angreb på lærernes forhandlingsret. Fra KS’ side lyder argumenterne som noget, vi har hørt herhjemme. 

– Vi ønsker at flytte ledelsesretten til arbejdsgiverne og give større mulighed for at skolelederne lokalt kan fastsætte arbejdstiden, siger KS’ direktør Per Kristian Sundnes til Dagens Næringsliv.

Skriv hvad du søger