Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2014

Plads til masser af fleksjobbere

Virksomheder har mange små, men vigtige opgaver, som de svageste blandt fleksjobberne sagtens kan løse. Men virksomhederne er ikke opmærksomme på muligheden. Det viser erfaringerne fra et etårigt projekt om minifleksjob.

Ekstra borddækning til møder, oprydning og mindre akademiske opgaver er alt sammen noget, som en virksomhed med fordel kan ansætte en medarbejder med nedsat arbejdsevne til at klare. Men det er først, når jobcenteret kontakter virksomhederne om mulighederne, at de kan få øje på det attraktive i at ansætte en medarbejder i minifleksjob på mellem to og 10 timer om ugen, viser erfaringerne fra det etårige projekt FleksPilot.

I løbet af det år projektet har kørt, er det lykkedes at skaffe 48 minifleksjob i 23 små og store virksomheder. Blandt virksomhederne er Nykredit, ISS, Falck, Tryg, Grundfos, IBM og Arriva. 

Behov for flere hænder

Arriva er en af de virksomheder, der fik hjælp af jobcenteret i forbindelse med at ansætte tre nye medarbejdere i fleksjob.

Skriv hvad du søger