Foto: Jakob Carlsen
Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 01 / 2014

Banebrydende aftale om akutpladser

Greve og Roskilde har som de første kommuner i landet opnået en aftale om lægedækning på en række nye akutpladser med intensiveret sygepleje. Her kan ældre færdigbehandles efter en indlæggelse, mens de døgnet rundt observeres af sygeplejersker.

Helt enestående er det lykkedes Greve og Roskilde Kommuner at opnå en aftale med de praktiserende læger, som sikrer lægedækning på otte nye kommunale akutpladser med intensiveret sygepleje. De nye pladser, som kaldes subakutte pladser, er skabt i samarbejde med Roskilde Sygehus, som udskriver patienter til færdigbehandling på de kommunale pladser. Aftalen betyder, at de praktiserende læger kan komme på sygebesøg, hvis deres patienter får brug for lægehjælp under opholdet. 

Aftalen er usædvanlig, da de praktiserende lægers organisation flere gange har udtrykt store betænkeligheder ved kommunale akutpladser. 

– Det har været afgørende for os, at patienterne har været på sygehuset og har fået en diagnose. Det er væsensforskelligt fra at have akutpladser til ældre, som ikke er udredt på sygehuset, og hvor du reelt ikke ved, hvad de fejler. Du ved, de har feber og måske blærebetændelse, men hvis du ikke har adgang til blodprøver og røntgenbilleder, så vil jeg som læge være bekymret ved at påtage mig opgaven, forklarer Gitte Krogh Madsen, praktiserende læge i Roskilde.

Skriv hvad du søger