Roskilde Fjord gik over sine bredder i stormfloden, der fulgte i kølvandet på Bodil. De omfattende skader, her i Jyllinge, har affødt en diskussion om ansvar mellem stat og kommune. Foto: Claus Bech / Scanpix
Roskilde Fjord gik over sine bredder i stormfloden, der fulgte i kølvandet på Bodil. De omfattende skader, her i Jyllinge, har affødt en diskussion om ansvar mellem stat og kommune. Foto: Claus Bech / Scanpix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 35 / 2013

Stormflod giver bølgeskvulp i kommunerne

Borgmestre opfordrer til større statsligt engagement i kystbeskyttelse oven på de massive oversvømmelser for nylig. Opfordringen har vakt genlyd i Transportministeriet, hvor ministeren er klar til at kigge nærmere på problemerne.
tekst Rudi Holm

Flere kommuner kommer til at stå med millionstore regninger i kølvandet på den voldsomme storm Bodil og den efterfølgende stormflod. I Roskilde anslår borgmester Joy Mogensen (S), at der venter kommunen en regning på mellem 56 og 86 millioner kroner. Og i Frederikssund løber udgifterne også op i et større millionbeløb. Borgmester Ole Find Jensen (S) kan dog endnu ikke sætte tal på.

– Vi har i første omgang valgt at agere konkret og ubureaukratisk – sætte containere ud, få lastbiler til at bortskaffe bjerge af affald, fordi folk har skullet tømme deres huse, og få genhuset de mennesker, der ikke selv har kunnet skaffe tag over hovedet. Regningen tager vi i anden omgang, og den kommer det nye byråd til at kigge på ved første budgetopfølgning i 2014, siger Ole Find Jensen, der stopper som borgmester ved årets udgang.

Han er overrasket over, hvor voldsomt stormfloden ramte – ”selv gamle Frederikssund-borgere kan ikke huske, at det har været så ekstremt som det her”. Ligesom flere borgmesterkolleger mener han, at staten nu bør træde til og hjælpe kommunerne med at sikre kyststrækningerne.

Skriv hvad du søger