Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 33 / 2013

Bundrekord fortæller ikke hele sandheden

Hvis det drastiske fald i anbringelser skyldes økonomi, er det uacceptabelt, lyder det samstemmende fra Børnerådet og ministeren.

Sidste år besluttede kommunerne at anbringe 2.443 børn og unge uden for hjemmet. Det er 1.085 færre end i 2008, viser Ankestyrelsens seneste statistik på området. Men det er ikke nødvendigvis negativt, mener Børnerådets formand Per Larsen. 

– Hvis det er en tidlig indsats, der betyder, at færre fjernes fra deres forældre, er det rigtig positivt. Af hensyn til børnene og deres livskvalitet er det vigtigt, at vi standser den negative udvikling så hurtigt som muligt. Og hvis man så oven i købet kan hente en økonomisk gevinst, er det jo dobbelt positivt, siger Per Larsen, der kalder det ”tarveligt”, hvis faldet i anbringelserne skyldes, at kommunernes hvæssede spareknive har flænset familieområdet. 

Økonomi må ikke styre 

Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen (SF) er enig: 

Skriv hvad du søger