Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 31 / 2013

Byrådspolitiker risikerer sit politiske liv

Byrådspolitiker Pernille Bendixen (DF) i Odense Kommune risikerer at miste sin mulige politiske plads efter kommunalvalget.
tekst Rudi Holm

For nylig meldte Odense Kommune hende til politiet, fordi hun offentligt har givet fortrolige oplysninger om, hvad to kriminelle familier i Vollsmose koster kommunen.

Pernille Bendixen siger, at hun ikke fortryder at have brudt sin tavshedspligt og videregivet oplysningerne til pressen.

Bliver Pernille Bendixen tiltalt og dømt, vurderer lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Steen Bønsing, at hun ender ved Valgbarhedsnævnet. Nævnet tager stilling til, om en straffet politiker skal fratages retten til at sidde i en kommunalbestyrelse.

Skriv hvad du søger