På billedet til ses stor aktivitet ved valgsted for mænd. Foto: Holger Pynt
På billedet til ses stor aktivitet ved valgsted for mænd. Foto: Holger Pynt
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 27 / 2013

Kommunalvalg i Jordan med to års forsinkelse

Så skete det endelig. For første gang siden 2007 har borgerne i Jordan haft mulighed for at vælge deres borgmestre og kommunalbestyrelser. Med to års forsinkelse gik jordanerne til et velorganiseret kommunalvalg. Men valgdeltagelsen var lav.
tekst Holger Pyndt, KL, international valgobservatør

Med en fireårig valgperiode skulle det været sket i 2011, men politisk ustabilitet og større reformer har stillet sig i vejen, blandt andet indførelse af parlamentarisme i 2012. Den 27. august i år skete det så i de 100 kommuner samt hovedstaden Amman. Der er ikke lighed mellem hovedstaden og de øvrige kommuner, idet hovedstaden spiller en uforholdsmæssig stor rolle for landets samlede økonomi og politiske udvikling. Derfor kan borgerne kun vælge halvdelen af kommunalbestyrelsen i Amman og ikke borgmesteren, hvor de i alle andre kommuner vælger både borgmestre og kommunalbestyrelser. I Amman sørger statsministeren for udpegelsen af borgmester og den halve kommunalbestyrelse.

De spæde politiske partier spiller ingen rolle ved kommunalvalget. Kandidaterne markerer ikke, hvilket politisk parti de repræsenterer, hvis om noget. Der er derfor tale om personvalg mere end om et politisk valg. Men personer er i den jordanske tradition langt hen ad vejen identisk med klaner (”storfamilier”), således at kommunalvalget i en vis forstand er en kamp mellem de forskellige klaner om indflydelse.

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen var meget lav af forskellige årsager. Antallet af vælgere var meget større end i 2007, idet Jordan nu anvender samme princip som i Danmark til at definere vælgermassen. I 2007 skulle borgerne aktivt registrere sig som vælgere (som i USA), hvorimod alle 18-årige og ældre jordanske borgere denne gang automatisk blev erklæret som vælgere og optaget på valglisten i den kommune, hvor de ifølge deres nationale identitetskort bor. I Jordan er der styr på borgerne, så indenrigsministeriets afdeling for civil registrering havde i god tid inden valget udsendt lister til kommunerne med deres borgere. 

Skriv hvad du søger