Niels Borre (SF), formand for Socialudvalget i Ishøj Kommune. Foto: Sif Meincke
Niels Borre (SF), formand for Socialudvalget i Ishøj Kommune. Foto: Sif Meincke
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 24 / 2013

VAKS skaber gennemsigtighed på Vestegnen

En ny analyse har skabt gennemsigtighed på det specialiserede område for kommunerne på den københavnske vestegn, hvor 27 botilbud har ladet sig kigge i kortene. Gennemsigtigheden skaber tillid mellem ”sælgerkommuner” og ”køberkommuner” og mulighed for at gøre Vestegnen selvforsynende på det specialiserede område.
tekst Tom Ekeroth

VAKS står for gennemsigtighed og giver kommunerne på den københavnske vestegn mulighed for at arbejde med køber-sælger-relationen på det specialiserede område. VAKS er en forkortelse af ”Vestegnens Analyse og Kortlægning af Specialområdet”, og analysen, som har set på 27 botilbud, peger på forskellige udfordringer. Men formålet er ikke at slå nogen i hovedet med analysen. Åbenheden skal blandt andet bruges til at gøre Vestegnen selvforsynende. 

Vi har erkendt, at når man ønsker en styring på området, så er man nødt til at kigge indad og på naboerne.

Niels Borre (SF)

Niels Peter Møller, direktør i social-og sundhedsforvaltningen i Brøndby, siger om baggrunden for analysen:

Skriv hvad du søger