Foto: Kim Vadskær
Foto: Kim Vadskær
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 23 / 2013

Mere sol og vind til Rebild

Leon Sebbelin (R) vil udvikle byområderne og gøre Rebild Kommune til legeplads for nye løsninger. Støtte til borgernes initiativer og forsøg med vedvarende energi er vejen frem.

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2013_Parti-logoer___Radikale_263.jpg

Blå bog, Leon Sebbelin

  • 52 år
  • Det Radikale Venstre
  • Har siddet i Rebild Byråd siden 1. januar 2002
  • Uddannet stats-autoriseret revisor
  • Arbejde: selvstændig revisor
  • Leon er gift på 31. år og har tre børn

Mærkesagen 

– Jeg synes, det er vigtigt, at vi udvikler vores byområder i Rebild Kommune. Landsbyområderne har allerede en formaliseret struktur, og det vil vi forsøge også at få på plads for byområderne. Vi har afsat penge til borgernes egne forslag til anlægsprojekter, men jeg vil gerne arbejde for, at vi får etableret egentlige byudviklingsråd, så vi politikere får bedre kontakt til byområderne. Nogle af de andre partier er begyndt at snakke om, at det kunne være en god idé, så det vil jeg arbejde på at få igennem i næste periode. 

– Jeg synes også, at Rebild Kommune skal være foregangskommune for nye løsninger på bosætningsområdet. Vi skal være et sted, hvor man kan afprøve nye ting. Varmeudgifterne i yderområderne er for eksempel en udfordring. Der kunne vi i samarbejde med lokale virksomheder forsøge os med kollektive miniforsyningsanlæg, hvor vi eksperimenterer med sol-, vind- eller jordenergi, nye isoleringsformer og den slags. Hvis vi kan samle en gruppe virksomheder og borgere, som synes, at det kunne være spændende, så kan vi i kommunen hjælpe med hurtig sagsbehandling og aktiv hjælp til at finde et sted i kommunen, hvor det kan lade sig gøre. Det ville være godt for både borgere, virksomheder og den grønne dagsorden.

Det har jeg lavet i byrådet 

Skriv hvad du søger