Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2013

Vi skal undgå en skævvridning

Mette Nielsen (S) vil kæmpe for, at forskellen mellem de kommunale og private tilbud ikke bliver for stor. Et af midlerne er tilkøbsydelser på de kommunale plejehjem.
tekst Martin Mølbæk Larsen

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2013_Parti-logoer___Socialdemokrat_263.jpg

Blå bog, Mette Nielsen

  • 41 år
  • Socialdemokraterne
  • Har siddet i Viborg byråd siden 1/1 2006
  • Er formand for Socialudvalget og medlem af Økonomiudvalget
  • Uddannet cand.pæd.soc.
  • Arbejde: Daglig leder af botilbuddet Hørbye
  • Gift med Lars og har to drenge på 12 og 15

Mærkesagen 

– Det er vigtigt, at vi ikke opdeler borgerne i et A- og et B-hold. I Viborg Kommune har vi Danmarksrekord i antallet af friplejehjem. Det er ikke noget, der bekymrer mig på den korte bane, men på sigt er jeg bekymret for, at vi får en skævvridning af, hvilke borgere der kan få hvilke tilbud.

Hvis man ikke tænker sig grundigt om, kan man let risikere, at borgerne på friplejehjemmene får en helt anden pleje end den, man kan få på de kommunale plejehjem. Derfor vil jeg arbejde for, at vi får udbygget mulighederne for tilkøbsydelser på de kommunale plejehjem, så borgerne får mulighed for at få de samme tilbud, hvad enten de vælger det offentlige eller private.

Skriv hvad du søger