På orienteringsmøderne i Slagelse Kommune hører de kommende byårdskandidater både om budgetter, jura og styrelseslov – og besøger lokale virksomheder. Foto: Slagelse Kommune
På orienteringsmøderne i Slagelse Kommune hører de kommende byårdskandidater både om budgetter, jura og styrelseslov – og besøger lokale virksomheder. Foto: Slagelse Kommune
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2013

Få kommuner har afholdt orienteringsmøder

Et fåtal af kommunerne har indtil videre benyttet sig af orienteringsmøder for deres kommende kandidater til kommunalvalget. En manglende tradition for arrangementet hører til blandt forklaringerne hertil, men tilhængerne ser et rekrutteringspotentiale i møderne.
tekst Martin Mølbæk Larsen

I en undersøgelse foretaget af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner, hvor 75 kommuner har deltaget, svarer kun 13 kommuner, at de har afholdt orienteringsmøder for kandidater til kommunalvalget.

Det ærgrer Søren Lund Hansen, der er kommunaldirektør i Slagelse Kommune, og som er en af dem, der har benyttet sig af muligheden. Han oplevede en stor tilslutning i forbindelse med de tre orienteringsmøder, som kommunen afholdt i løbet af forsommeren.

– Vi havde omkring 20 deltagere til hvert af møderne, hvilket er ganske fornuftigt. Flere af deltagerne henvendte sig til mig efterfølgende for at rose vores initiativ. Derfor ser jeg et stort potentiale for at brede det mere ud, så det vil jeg da gerne opfordre flere kommuner til at gøre, siger han.

Kan øge rekrutteringsgrundlaget

Skriv hvad du søger