Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2013

Nye Bøger

tekst

/ScaledImages/_Global_Artikelbilleder_2013_DK-19___Side-42-1_263.jpg

Lærerforventninger

/// Af skoleleder Grethe Andersen, Vester Mariendal skole i Aalborg

John Hattie har forsket i, hvilke indikatorer i uddannelse der har betydning for elevernes resultater. Hattie mener, at lærerens rolle er at evaluere den effekt, han/hun har på sine elever. Han betegner gode lærere som adaptive læringseksperter, der ved, hvor eleverne befinder sig fagligt, hvornår eleverne lærer og ikke lærer, og hvor eleverne skal hen i det videre læringsforløb. Hattie fremhæver, at gode lærere er kendetegnet ved en stor viden og forståelse for faget. De kan styre mod målet, løbende evaluere, og de fokuserer på elevernes holdning til læring. Klare udfordrende mål kan være med til at øge elevens selvtillid og tro på egne evner, som igen medvirker til, at målene for undervisningen bliver indfriet, så endnu mere krævende mål kan stilles op. Det er således en dynamisk proces, som tager udspring i vigtigheden af at opsætte et utvetydigt formål med læringen, der fører til yderligere højnelse af elevens færdigheder.

Skriv hvad du søger