Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 18 / 2013

Lokale valgkampe er velfungerende

Smitter Folketinget af på kommunalvalget? Ja, men ikke nok til at gode meningsmålinger på landsplan nødvendigvis kan afgøre den lokale valgkamp. Det viser en række analyser af kommunalvalget 2009
tekst Tom Ekeroth

Danmarks førende forskere på det kommunale område har gennemanalyseret kommunalvalget 2009, og resultatet kan læses i en mursten af en bog med titlen ”KV09”. Den viser blandt andet, at forskellene i kommunernes valg er store. Forskerne mener, at man burde tale om ”kommunalvalgene” i stedet for ”kommunalvalget” på grund af de store forskelle, og at de lokale valgkampe er velfungerende i et demokratisk perspektiv:

”I hvert fald styres de ikke af én fælles og eventuelt nationalt givet tematisk logik. At vælgerne faktisk giver udtryk for en stor grad af diversitet i deres syn på de vigtigste valgkampsemner, vidner netop om, at den politiske konkurrence står om forskellige forhold i de forskellige kommuner. Det giver grundlag for et håb om, at der er korrespondance mellem den enkelte kommunes virkelighed og den politiske konkurrence i denne kommune”, skriver forskerne. 

Med andre ord: Kommunalvalget er stadig særdeles lokalt, selv om dagsordenen ikke behøver at være så specialiseret som ”færgedrift” eller ”sygehuse”, som forskerne nævner som nogle meget specifikke valgkampstemaer.

Skriv hvad du søger