Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 16 / 2013

Kommunalvalg

tekst Kenneth Konrad Knudsen

Kommunalvalget i 2009 havde en historisk lav valgdeltagelse, hvor stemmeprocenten kun nåede op på 66 procent. Bortset fra bundrekorden i 1974 (63 procent) skal vi 100 år tilbage i tiden for at opleve en lige så ringe valgdeltagelse.

I 1909 var stemmeprocenten 64. Det skyldtes først og fremmest, at kun 50 procent af kvinderne valgte at gøre brug af den demokratiske rettighed, de havde vundet året forinden. 77 procent af mændene stemte i 1909, og mønsteret gentog sig i 1913 og 1917.

I 1921 fik kvinderne imidlertid blod på tanden, og 71 procent gik til stemmeurnerne i forhold til 84 procent af mændene. Siden er kvindernes valgdeltagelse gradvist halet ind på mændenes og i 2009 var kvinderne de mest ivrige med 65 procent mod mændenes 63,5. 

Skriv hvad du søger