Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Sine Heltberg (S) rejste i 2012 sagen om vederlag over for indenrigsministeren. Foto: Lars Horn / Baghuset
Medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg Sine Heltberg (S) rejste i 2012 sagen om vederlag over for indenrigsministeren. Foto: Lars Horn / Baghuset
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 13 / 2013

Endnu et slag for vederlaget

Siden kommunalreformen er arbejdspresset på kommunalpolitikerne steget til vejrs, mens lønnen er forblevet på samme niveau som før reformen. Nu kræver flere kommunalpolitikere, at lønnen bliver sat op på et mere rimeligt niveau, så det bliver nemmere både at varetage en kommunalpolitisk post samtidig med et civilt job
tekst Martin Mølbæk Larsen

Kommunalpolitikerne har fået så meget arbejde mellem hænderne, at det efterhånden er svært at følge med borgmesteren og resten af embedsværket i kommunerne. Det er holdningen fra en række kommunalpolitikere, som mener, at det er på tide at give kommunalpolitikerne nogle bedre arbejdsvilkår.

Sine Heltberg (S) er medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, og hun bragte emnet på banen for et år siden, da hun henvendte sig til Økonomi- og Indenrigsministeriet for at få gjort noget ved problemet.

Vi bliver nødt til at finde en løsning, hvor vi kan komme tættere på de forhold, som borgmestrene har. Ellers bliver vi et ligegyldigt led, der ikke har en jordisk chance for at følge med.

Sine Heltberg (S), byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune

Skriv hvad du søger