Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 12 / 2013

Stat og kommuner i tættere samarbejde om veje

Vejforvaltningerne og Vejdirektoratet samles på nyt netværk vejnettet.dk. Her skal de dele viden og erfaringer
tekst Rudi Holm

Et nyt digitalt netværk skal styrke samarbejdet mellem kommuner og Vejdirektoratet. Netværket vejnettet.dk vil ifølge Vejdirektoratet øge niveauet for videndeling og erfaringsudveksling og samle fagmedarbejdere på tværs af landet.

– Vi bruger alle meget tid på at lede efter information og holde os opdateret om den faglige udvikling. Digitale netværk kan være med til at gøre det lettere. På tværs af Vejdirektoratet og de kommunale vejforvaltninger arbejdes der med en række faglige opgaver, så vi kan få en bedre udnyttelse af ressourcer, hvis vi samles og deler viden i faglige netværk, siger planlægningsdirektør i Vejdirektoratet Helga Theil Thomsen.

Vejnettet.dk omhandler to hovedtemaer: Trafiksikkerhed samt Vejjura & Vejmyndighed. Inden for de to emner kan fagfolk gå i dybden med konkrete problemstillinger. Til begge temaer er der tilkoblet redaktører.

Skriv hvad du søger