Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 08 / 2013

Evaluering

Så er ”Evaluering af kommunalreformen” på gaden. Og hovedkonklusionen er klar: Reformens struktur- og opgaveændringer med en mere klar ansvarsplacering og større faglig bæredygtighed i kommunerne er rigtig tænkt
tekst KL

KL MENER: Så er "Evaluering af kommunalreformen" på gaden, og vi har fået rapporten fra det udvalg, som regeringen har nedsat. Og hovedkonklusionen er klar: Reformens struktur- og opgaveændringer med en mere klar ansvarsplacering og større faglig bæredygtighed i kommunerne er rigtigt tænkt. Reformen har skabt et bedre grundlag for den offentlige service – men der er naturligvis rum for forbedringer.

Reformen har styrket lokalpolitikerne, der i dag har langt bedre mulighed for at påvirke kvaliteten og styre den offentlige service. Derfor spiller lokalpolitikerne i dag en stærkere rolle i de samfundsreformer, vi står midt i. Alternativet ville have været en udtynding af det lokalpolitiske ansvar for de offentlige opgaver.

Reformen har også skabt langt bedre muligheder for at udvikle og omstille den offentlige service. Det skyldes både større bæredygtighed og en mere klar ansvarsfordeling. Før reformen blev flere borgere skubbet rundt mellem myndighederne og faldt mellem flere stole, fordi ansvarsfordelingen var uklar. Derfor skal man også fremover fastholde reformens princip og ikke igen sprede ansvaret for de samme borgere på flere myndigheder.

På nogle områder skal indsatsen imidlertid styrkes. Og her indeholder evalueringen flere gode forslag.

LÆS OGSÅ Kommunalreformen har været en succes

Hovedkonklusionen er klar: Reformens struktur- og opgaveændringer med en mere klar ansvarsplacering og større faglig bæredygtighed i kommunerne er rigtigt tænkt.

Det er først og fremmest afgørende, at der er sikkerhed for og tillid til, at de mest udsatte grupper med specialiserede behov kan få offentlige tilbud med høj kvalitet. Derfor skal der være sikkerhed for, at vi både har tilbud og viden om de mest specialiserede områder. Forslaget om et nationalt overvågningssystem, hvor kommunerne forpligtes til at opfylde nogle nationale mål på de specialiserede områder, er derfor et godt initiativ. Det fastholder en klar ansvarsdeling for opgaverne og styrker indsatsen.

På sundhedsområdet er der forslag om, at genoptræningsplanerne skal være et mere aktivt instrument for de mest specialiserede målgrupper – for eksempel på hjerneskadeområdet. Det er også et godt initiativ, for det kan sikre en styrket faglig indsats i forhold til de mest specialiserede behov. Vejen frem er her et tættere og stærkere samarbejde mellem sygehusene og kommunerne, men det gælder også her, at man ikke skal gå tilbage til en uklar ansvarsdeling – heller ikke på de specialiserede områder. Så risikerer borgerne at falde mellem to stole.

Kommunalreformen i 2007 var en nødvendig betingelse for, at vi også i fremtiden har et stærkt repræsentativt demokrati lokalt med stor indflydelse på prioriteringen og tilrettelæggelsen af den offentlige service. Men kommunalreformen var ikke en tilstrækkelig betingelse for, at vi også i fremtiden har et stærkt kommunestyre. Det er noget, vi skal arbejde målrettet for at fastholde. •

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Evaluering Felter med * skal udfyldes
 
Af: Ole Pedersen
Privat
Den 15.03.2013 kl. 19:47

Ikke mere lokaldemokrati

svar på: Evaluering

Mere bæredygtig ja, og generelt også bedre faglighed, men jeg deler ikke ikke konklusionen i.f.t. At lokalpolitikerne står stærkere. Jeg tænker bl.a på de indlæg der tidligere har været, der beskriver, at mange kommunalpolitikere har svært ved at følge og forstå det skrifttlige materiale de præsenteres for. Der var sikkert eksempler før hvor politikerne var for tæt på og nærmest sagsbehandlede, men det er mit klare indtryk, at de i dag er meget langt fra den kommunale hverdag, og at indflydelsen er begrænset.

Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger