De bygger stadig i Vallensbæk. Fem punkthuse i fem etager har taget noget af udsigten fra borgmesterkontoret, hvorfra borgmester Henrik Rasmussen (K) kan følge byggeriet. I Amalieparken, som det hedder, er der planlagt 450 lejligheder. Foto: Jakob Carlsen
De bygger stadig i Vallensbæk. Fem punkthuse i fem etager har taget noget af udsigten fra borgmesterkontoret, hvorfra borgmester Henrik Rasmussen (K) kan følge byggeriet. I Amalieparken, som det hedder, er der planlagt 450 lejligheder. Foto: Jakob Carlsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2013

Vallensbæks vilde vækst

Befolkningstallet i Vallensbæk Kommune er vokset voldsomt de senere år. Men vild vækst kræver også hård økonomisk styring, og paradoksalt nok betyder de mange tilflyttere, at Vallensbæk må svinge sparekniven
tekst Kenneth Konrad Knudsen

For en kommunalpolitiker må det lyde forjættende med en befolkningstilvækst, som man oplever i Vallensbæk Kommune. Horder af skatteydere, der strømmer til, støtter erhvervslivet, engagerer sig i foreningslivet – og avler nye skatteydere.

Vallensbæk er vokset med 21 procent siden 2007.

Siden kommunalreformen er befolkningstallet i Vallensbæk Kommune vokset med 21 procent, hvilket er den suverænt største tilvækst i nogen kommune i perioden. På de sekundære pladser ligger København og Frederiksberg Kommuner med en tilvækst på godt 10 procent.

Skriv hvad du søger