Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 07 / 2013

Netværk - opslagstavlen

/// Jobskifte

Ny centerchef for teknik i Helsingør

Regin Atterdag Nordentoft, forud centerchef for areal og ejendomme i Lyngby-Taarbæk Kommune, er rykket til Helsingør Kommune som chef for Center for Teknik og Miljø – efter Claus Bo Frederiksen, der er blevet projektchef i Forsyning Helsingør.

Regin Nordentoft er 49 år og arkitektuddannet. Efter sin eksamen fra Kunstakademiet i København i 1993 blev han ansat i arkitektfirmat Ib Andersen og Juul Møller (nu Haslev og Kjærsgaard), men skiftede året efter til stadsarkitektens direktorat i Københavns Kommune. I 1995 kom han til arkitektfirmaet Skaarup & Jespersen og flyttede i 1998 til ingeniør- og arkitektfirmaet Nordplan i Norge, hvor han var chef for byudviklingsprojekter. I 2000 vendte Regin Nordentoft tilbage til Danmark som planmedarbejder ved Ølstykke Kommunes tekniske forvaltning. Her blev han to år senere souschef.

Da Ølstykke Kommune i januar 2007 indgik i dannelsen af Egedal Kommune, blev Regin Nordentoft chef for den nye kommunes miljøcenter (veje, parker, forsyning, renovation samt natur- og miljøområdet). Det var herfra, han 1. august 2009 kom til Lyngby-Taarbæk Kommune som sekretariatschef i teknisk forvaltning, og i forbindelse med en organisationsændring i september sidste år blev han centerchef for areal og ejendomme. Regin Nordentoft tiltrådte 1. marts som chef for Center for Teknik og Miljø i Helsingør Kommune valgt blandt 28 ansøgere.

Odense har ansat chef for politisk økonomisk stab

Odense Kommune har sammenlagt dele af byrådssekretariatet med Økonomi og Strategi til en politisk økonomisk stab og ansat Sarah Gaarde, forud økonomichef, som chef for området. Sarah Gaaarde, 36 år, blev cand.oecon. fra Syddansk Universitet 2005 og derpå fuldmægtig ved Fyns Amt.

Året efter blev hun konsulent i Odense Kommunes børn- og ungeforvaltning og i januar 2009 chefkonsulent samme sted. Et lille halvt år senere blev Sarah Gaarde budget- og analysechef i økonomisk sekretariat i borgmesterforvaltningen og i august 2011 økonomichef i samme forvaltning. Hun tiltrådte 1. februar som chef for politisk økonomisk stab.

Frederikshavn får ny undervisningschef

Frederikshavn Kommune har ansat Vibeke Post Madsen, skoleleder i Aalborg Kommune, som ny centerchef for skole-, SFO- og ungeområdet – efter Arthur Corneliussen der er blevet projektchef for en unge-enhed for 15-25 årige i samme center.

Vibeke Post Madsen er 41 år og læreruddannet på Aalborg Seminarium. Efter sin eksamen i 1996 var hun i et år ansat på Hjallerup Skole i Dronninglund Kommune og derefter på Skansevejens Skole i Aalborg. I 2005 kom hun til Gug Skole (0.-9. klasse med 810 elever), også i Aalborg, som viceskoleleder og var i flere omgange konstitueret skoleleder, inden hun i juni 2010 blev fastansat i stillingen. Vibeke Post Madsen er videreuddannet inden for ledelse og har blandt andet en MPA fra Aalborg Universitet. Hun tiltræder 1. maj som chef for Frederikshavn Kommunes Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats. Der var 32 ansøgere.

Ny centerchef i Ballerup

Ole Christensen, hidtil arbejdsmarkedschef i Gribskov Kommune, er blevet chef for Ballerup Kommunes Center for Beskæftigelse og Borgerservice. Han efterfølger Mette Vaaben Mortensen, der som tidligere omtalt er blevet direktør i samme kommune.

Ole Christiansen, 50 år, er cand.polit. fra Københavns Universitet (1994) og blev derefter fuldmægtig i Arbejdsmarkedsstyrelsen. I 1997 skiftede han til en fuldmægtigstilling i Arbejdsministeriet, og i 1999 blev han ministersekretær i Skatteministeriet.

Herfra rykkede Ole Christiansen i 2002 til Beskæftigelsesministeriet som chefkonsulent, og i 2006 blev han chef for kontoret for arbejdsmarkedspolitik i Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsforvaltning. I 2011 blev han arbejdsmarkedschef i Gribskov Kommune, og det var herfra, han i januar kom til Ballerup Kommune som chef for Center for Beskæftigelse og Borgerservice.

Fra borgerservicechef til familiechef i Esbjerg

Efter at have været konstitueret familie- og forebyggelseschef i Esbjerg Kommune siden midten af november er Jørgen Bruun, forud borgerservicechef, blevet fastansat i stillingen. Han blev konstitueret, da den hidtidige familiechef Kirsten Vedel Eriksen skiftede til en stilling som udviklingskonsulent i samme forvaltning.

Jørgen Bruun, 58 år, indledte sin kommunale karriere i 1972 som elev ved Ribe Kommune. Han fik sit første lederjob i 1980 – som afdelingsleder for økonomisk sikring i social- og sundhedsforvaltningen. I 1985 blev han forvaltningens souschef og chef for institutionsområdet, senere samtidig leder af sekretariatet.

Ved en strukturændring i 1990 blev Jørgen Bruun afdelingschef for voksenafdelingen, og da Ribe i 2007 indgik i dannelsen af den nye Esbjerg Kommune, blev han chef for den nye kommunes borgerservice. Han tiltrådte 1. marts som familie- og forebyggelseschef.

Gribskov har samlet arbejdsmarkedsområdet

Gribskov Kommune har samlet jobcenter og de tværgående arbejdsmarkedspolitiske strategier og indsatser til ét område, og Peter Steen Olsen, hidtil jobcenterchef, er blevet chef for det nye center for arbejdsmarked. Opdelingen med en jobcenterchef og en arbejdsmarkedschef stammer fra 2011, da kommunen hjemtog det outsourcede jobcenter. Den hidtidige arbejdsmarkedschef er i januar blevet centerchef i Ballerup Kommune, og Peter Steen Olsen har med den nye struktur overtaget også hans område.

Peter Steen Olsen er 36 år og cand.jur. fra Københavns Universitet. Allerede tre år inden sin eksamen i 2005 var han fagspecialist på beskæftigelsesindsatsen i Gladsaxe Kommune, og i januar 2007 rykkede han til Helsingør Kommune som afdelingsleder i jobcentret. I august 2011 blev han Gribskov Kommunes jobcenterchef.

Ny chef for Kalundborgs voksenspecialenhed

Pierre Vassard, hidtil myndighedschef i Vejle Kommune, er blevet voksenspecial- og psykiatrichef i Kalundborg Kommune. Han efterfølger Lone Nygaard Jensen, der er blevet chef for Lyngby-Taarbæk Kommunes nye Center for Social Indsats.

Priere Vassard er 43 år, cand.oecon. og i gang med en uddannelse i organisationspsykologi. Efter i 1999 at være blevet nationaløkonom rejste han til Nuuk og blev fuldmægtig i Økonomidirektoratet under Grønlands Hjemmestyre – et lille års tid senere konstitueret kontorchef i Råstofdirektoratet.

Han vendte per 1. januar 2004 tilbage til Danmark til en stilling som souschef på ældreområdet i Grenaa Kommune, og 1. januar 2007 blev han udviklingskonsulent i børne- og ungdomspsykiatrien i det nyetablerede Region Midtjylland. Det var herfra, Pierre Vassard 1. januar 2008 rykkede til Vejle Kommune som myndighedschef på det sociale område. Han tiltrådte 1. februar som chef for voksenspecialenheden i Kalundborg Kommune.

Ny chef for kultur og  plan i Vesthimmerland

Vesthimmerlands Kommune har ansat Gyrite Andersen, hidtil forstander på Mejlby Efterskole, som ny afdelingschef for kultur, plan og fritid, hvor hun efterfølger Else Berntsen, der er gået på pension.

Gyrite Andersen er 53 år og læreruddannet. Efter sin eksamen fra Esbjerg Seminarium i 1985 blev hun lærer ved Nordfyns Ungdomsskole og tre år senere ved Himmerlands Ungdomsskole. I 1992 blev Gyrite Andersen kulturkonsulent ved Ribe Amt, og da amterne blev nedlagt, fortsatte hun som konsulent ved Region Syddanmark i Vejle.

I juni 2008 blev hun leder af et kunstnerhus i Skærbæk, men ønskede så at vende tilbage til skoleområdet og blev derfor et halvt år senere lærer ved Grønvangskolen i Vejen Kommune. Og i marts 2009 blev Gyrite Andersen forstander for Mejlby Efterskole nord for Hobro. Det var herfra, at hun 1. marts i år tiltrådte hun som afdelingschef for kultur, plan og fritid i Vesthimmerlands Kommune.

Odsherred har ansat park- og vejchef

Odsherred Kommune har sammenlagt to driftsområder til en ny vej- og parkafdeling og har ansat Thomas Jensen, forud driftsleder i Høje-Taastrup Kommunes parkafdeling, som leder af den nye afdeling. Thomas Jensen er 45 år og uddannet anlægsgartner.

Som færdiguddannet i 1996 arbejdede han ved anlægsgartner- og planteskolefirmaer og var afdelingsleder i kloak- og entreprenørfirmaet K. Flemming Jacobsen, da han i 2000 blev selvstændig anlægsgartner i Sorø, hvor han bor.

I 2002 blev Thomas Jensen driftsleder i Høje-Taastrup Kommunes parkafdeling, og det var herfra, han i januar tiltrådte som leder af Odsherred Kommunes park- og vejafdeling.

Egedal har ansat borgerrådgiver

Egedal Kommune har igen fastansat borgerrådgiver. Juristen Michael Thomsen, der siden august sidste år har fungeret som vikar i stillingen, er per 1. februar blevet fastansat. Michael Thomsen, 26 år, blev i 2011 cand.merc.jur. med speciale i offentlig forvaltning fra CBS (Handelshøjskolen i København).

Han blev derpå fuldmægtig ved Jernbanenævnet og har varetaget opgaven som borgerrådgiver i Egedal Kommune som vikar, siden kommunens første borgerrådgiver for et halvt år siden fratrådte. Stillingen blev oprettet i maj 2011.

/// Farvel til

Kalundborg Forsyningsdirektør går på efterløn

Torben Jørgensen, direktør for Kalundborg Forsyning, går på efterløn ved udgangen af juni måned. Torben Jørgensen er 64 år og bygningsingeniør. Efter sin eksamen fra Horsens Teknikum i 1974 arbejdede han ved rådgivende ingeniørfirmaer i Slagelse, indtil han i 1996 blev ansat i Kalundborg Kommunes kloakforsyning. I 1997 blev han afdelingsleder for de kommunale værker, og ved etableringen af den nye Kalundborg Kommune i 2007 blev han den nye kommunes forsyningschef.

Da vand-, kloak- og varmeforsyning 1. januar 2009 blev udskilt i en kommunalt ejet koncern på syv selskaber, blev Torben Jørgensen koncernens direktør.

Bibliotekschefen i Hørsholm fratrådt

Bibliotekschef Jannie Lehmann er 4. februar fratrådt som leder af Hørsholm Bibliotek – efter godt fem år i stillingen.
Jannie Lehmann er 47 år og biblioteksuddannet. Efter sin eksamen i 1992 blev hun ansat ved Danmarks Radio – i DR Arkiv og Research Center. I 1996 blev hun sektionsleder og i 2004 funktionschef. Og i foråret 2007 blev hun projektleder blandt andet med områderne salg af ydelser, eksterne henvendelser, uddannelse af brugere og udviklingsprojekter. Det var fra denne stilling, Jannie Lehmann per 1. januar 2008 kom til Hørsholm Kommune som bibliotekschef.

Brønderslev Forsyningsdirektør går på pension

Anni Schjønning, direktør for Brønderslev Forsyning, går på pension ved udgangen af maj måned. Anni Schjønning, 65 år, var uddannet i et landinspektørfirma, da hun i 1970 blev ansat ved Brønderslev Kommune som assistent i teknisk forvaltning. Hun har arbejdet på alle forvaltningens områder og blev i 1981 leder af sekretariatet.

Anni Schjønning blev per 1. januar 2006 forsyningschef og fik til opgave at stå for oprettelsen af koncernen Brønderslev Forsyning, som blev etableret 1. januar 2007 samtidig med etableringen af den nye Brønderslev Kommune. Og Anni Schjønning blev koncernens direktør.

/// Ny i stolen

Nyt K-medlem på Frederiksberg

Poul Erik Mølgaard Rasmussen er indtrådt som nyt konservativt medlem af Frederiksberg Kommunalbestyrelse, hvor han har overtaget pladsen efter Mia Harder, der har forladt kommunalpolitik på grund af arbejdsmængden og ønsket om at være politisk uafhængig i sit nye job som projektleder ved tænketanken CEPOS.

Poul Erik Mølgaard Rasmussen, 58 år og direktør, har ikke tidligere været kommunalpolitiker. Han har overtaget Mie Harders plads i arbejdsmarkedsudvalget og har overtaget plads i socialudvalget fra Flemming Brank (K), der i stedet har arvet Mia Harders plads i drifts- og forsyningsudvalget. Simon Aggesen (K) har overtaget hendes rådmandsplads i magistraten.

/// Runde år

75 år

Flemming Wetterstein (K), fhv. salgschef og medlem af Vallensbæk Kommunalbestyrelse, fylder 75 år den 16. marts. Flemming Wetterstein har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1. juli 1999, idet han dengang blev medlem som stedfortræder – men i hver af de følgende valgperioder medlem fra periodens begyndelse. Han har i alle årene haft plads i social- og sundhedsudvalget, hvor han er næstformand og er i denne periode desuden medlem af børne- og kulturudvalget. 

50 år

H. C. Rasmussen (R), boghandler og medlem af Langeland Kommunalbestyrelse, fylder 50 år den 13. marts. På Langeland er de færreste i tvivl om, hvem man taler om, når man siger HC. Det er jo boghandleren i Rudkøbing, ham den radikale i kommunalbestyrelsen. De færreste kunne finde på at bruge det fulde navn. HC er født og opvokset på Langeland, men rejste væk fra øen for at uddanne sig til boghandler. Den dannelsesrejse kom til at vare adskillige år og førte ham til København, Kolding og Nuuk, inden han vendte hjem til Langeland, hvor han for 11 år siden åbnede sin egen boghandel midt i Rudkøbing. På hele dannelsesrejsen var han fulgt af Annalise, som han lærte at kende i gymnasiet, og undervejs er familien udvidet med en søn og en plejedatter. I 2009 besluttede han sig for at gå ind i lokalpolitik og blev valgt første gang, han stillede op til kommunalbestyrelsen. HC er her medlem af økonomiudvalget samt af uddannelses-, social- og kulturudvalget. Ud over at arbejde politisk er HC også en engageret iværksætter, der forsøger at skabe vækst og udvikling på Langeland med udgangspunkt i fællesskabet og tankegodset fra andelsbevægelsen. Han er for eksempel medskaber af www.crowdfunding.dk, der med støtte fra Erhvervsstyrelsen og Syddansk Vækstforum har til formål at skabe vækst og arbejdspladser i Udkantdanmark ved at støtte små bæredygtige projekter, der skal vokse sig store.

40 år

Paw Karslund (DF), flyportør og medlem af Tårnby Kommunalbestyrelse, fylder 40 år den 11. marts. Han er ansat hos SAS, er her bestyrelsesmedlem i ekspeditionsarbejdernes faglige klub under 3F og er arbejdsmiljørepræsentant i lufthavnen. Paw Karslund har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 2006, og han er her medlem af økonomiudvalget, af børne- og skoleudvalget og af kultur- og fritidsudvalget. Uden for kommunalbestyrelsen er han blandt andet i bestyrelsen for kommunens ungdomsskole og næstformand i musikskolen. Paw Karslund er desuden 1. suppleant til Folketinget for Dansk Folkeparti i Københavns Storkreds.  Fødselsdagen markeres med åbent hus den 9. marts kl. 13-17 i Dragør Golfklub, Kalvebodvej 100 i Dragør.

/// Fritaget

Billunds børne- og  kulturdirektør fritaget

Efter indstilling fra kommunaldirektør Ole Bladt-Hansen har Billund Byråd besluttet at fritage børne- og kulturdirektør for tjeneste på baggrund af uenighed om den ledelsesmæssige linje. Det fremhæves, at Erik Holm har ført børne- og kulturområdet sikkert gennem en vanskelig fusion, og at de store beslutninger på området er gennemført eller på vej ind i en ny fase. Erik Holm kom til den nye Billund Kommune i 2007 fra Thisted Kommune.

– Vi har gennem den seneste tid drøftet forskellige modeller for det fremtidige samarbejde. Vi har ikke kunnet blive enige om en løsning, der tilgodeser begge parter og derfor er en fritagelse for tjeneste, indtil der er er fundet en permanent løsning, den eneste mulighed, anfører Ole Bladt-Hansen.

Erik Holm, 66 år og læreruddannet, var efter sin eksamen i to år lærer i Sejlflod Kommune, inden han i 1976 kom til Thisted Kommune, først som lærer og 1989-1992 som skoleinspektør ved Østerild Skole. Derefter rykkede han ind på rådhuset som konstitueret leder af folkeskoleafdelingen, og i 1993 blev han undervisnings- og kulturdirektør. I 1999 blev området udvidet til børne- og kulurdirektør. Med sammenlægningen af Thy-kommunerne i 2007 blev Erik Holm uddannelses- og kulturchef i den nye kommmune, men kun kort, idet han 1. februar samme år blev børne- og kulturdirektør i den nye Billund Kommune. Erik Holm har været formand for børne- og kulturcheferne i Viborg Amt 1996-2006. Han har også en fortid som aktiv kommunalpolitiker, idet han 1978-1986 repræsenterede Thylisten i Thisted Byråd, og 1986-1990 var han SF-medlem af Viborg Amtsråd. 

/// Kalender

15. april

Budgettering af skat og udligning
COK afholder et kursus om ”Budgettering af skat og udligning” den 15.-17. april 2013 på Kystvejens Hotel og Konferencecenter, Kystvej 26, 8500 Grenaa. Tilmelding på www.cok.dk/budgettering-af-skat-og-udligning senest den 15. marts 2013. Her kan du også se programmet.

15. maj

Bæredygtig Pædagogik og Praksisudvikling
Center for Social Bæredygtighed (CeSoB) afholder konference med titlen ”Bæredygtig Pædagogik og Praksisudvikling” onsdag den 15. maj 2013 kl. 9-16.30 på Hotel Nyborg Strand. Tilmelding på info@cesob.dk senest den 15. marts 2013. Læs mere om konferencen på www.cesob.dk

16. maj

KL’s sociale temamøde 2013
Med temaet ”Den aktive borger i social- og sundhedspolitikken” afholder KL årets sociale temamøde den 16.-17. maj 2013 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Læs mere om temamødet, se programmet, og tilmeld dig på www.kl.dk/temamoede2013

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Netværk - opslagstavlen Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger