Foto: Rune Hansen
Foto: Rune Hansen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 06 / 2013

Kunsten at knuse tal

Kommunerne har i læssevis af data om deres borgere, og der er mange penge at hente for dem, der forstår at analysere dataene. En enkelt graf sparede jobcentret i Holbæk Kommune for to millioner kroner sidste år, og potentialet er langt større
tekst Kenneth Konrad Knudsen

En simpel graf sparede Holbæk Kommune for to millioner kroner i 2012. X-aksen viser tid, mens y-aksen viser antal kontanthjælpsmodtagere i aktivering, som kommer i ordinær beskæftigelse. Først er kurven stejl – fordi mange hurtigt udskifter aktiveringen med rigtigt arbejde eller uddannelse – og gradvist flader kurven ud. Omkring uge 13 bliver linjen næsten vandret, hvilket illustrerer, at næsten ingen kontanthjælpsmodtagere kommer i rigtigt arbejde, når de først har været i det samme aktiveringstilbud i 13 uger.

Som en konsekvens har man i Holbæk bestemt, at ingen kontanthjælpsmodtagere skal være mere end 13 uger i det samme aktiveringstilbud. De, der endnu ikke er kommet i ordinær beskæftigelse, bliver i stedet henvist til et andet tilbud og overlader pladsen til en anden.

Tal er en guideline til at gøre sagsbehandlerne dygtigere til at skønne, men det er først i mødet med borgeren, at indsatsen bliver god.

Kasper Kyed

Skriv hvad du søger