Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 34 / 2012

Fleksjobberne bliver holdt til ilden

Tusindvis af ledige fleksjobber får nu selv pligt til at løbe arbejdsgiverne på dørene, ellers risikerer de at miste deres ydelse
tekst Sidsel Boye

Med den kommende reform af førtidspensions- og fleksjobområdet får fleksjobsøgende ligesom andre ledige selv pligt til at gøre noget aktivt for at finde et job. Gør de ikke det, kan kommunen i yderste konsekvens helt stoppe deres ledighedsydelse efter en frist på tre måneder.

Allerede i dag er der økonomiske sanktioner, hvis man takker nej til et fleksjob uden gyldig grund eller udebliver fra samtaler. Det nye er, at sanktionsmuligheden også gælder jobsøgning. Formanden for socialcheferne Ole Pass kan godt se pointen i at harmonisere vilkårene for de forskellige grupper af ledige. Men han understreger, at fleksjobbere jo har en alvorligt nedsat arbejdsevne, og at det kræver større hensyntagen og mere motivation at få dem i job.

I dag venter 13.000 fleksjobbere på et job, og på den baggrund tror Ole Pass, at der kan blive brug for et alternativt arbejdsmarked.

Skriv hvad du søger