Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 32 / 2012

Sjusk i byggesagsbehandlingen

Kommunerne er ikke gode nok til at håndhæve lovkravene om tilgængelighed for handicappede i nybyggerier, lyder kritikken i ny forskningsrapport
tekst Rudi Holm

Bygherrer, rådgivere og kommunale byggesagsbehandlere sjusker med lovens krav om handicapadgang i nybyggerier. Sådan lyder konklusionen i en forskningsrapport om såkaldt tilgængelighed i nyt byggeri.

– Vores undersøgelse viser, at alle faser af byggeprocessen rummer eksempler på, at lovkravene ikke imødekommes. Fejlene sker både i forbindelse med projektering, byggesagsbehandling og udførelse. Man kan ikke pege på et sted, hvor det går galt, men vi kan konstatere, at der sker tab af tilgængelighed gennem hele byggeprocessen og hos alle de involverede parter, siger forsker Anne Kathrine Frandsen fra Statens Byggeforskningsinstitut.

Sammen med seniorforsker Camilla Ryhl har hun undersøgt de enkelte faser af byggeprocessen for at se, hvad der sker med bygningsreglementets krav om tilgængelighed i nyt byggeri i hver eneste fase. Ti byggesager er undersøgt, og der er gennemført interview med centrale parter fra fem af byggesagerne.

Skriv hvad du søger