Foto: Jens Astrup / Scanix
Foto: Jens Astrup / Scanix
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 31 / 2012

Kommunale veje og broer har det skidt

Ny rapport dokumenterer, at danske veje og broer forfalder mere og mere. Alene i København vil det koste 6,6 milliarder kroner at rette op på efterslæbet
tekst Rudi Holm

Kommunale veje og broer forfalder i disse år, og det går fra skidt til værre.

En ny "State of the nation"-rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) påpeger, at det nu er på tide at få bremset forfaldet.

"State of the Nation"-rapporten

Rapporten beskriver tilstanden af Danmarks aktuelle infrastruktur.

Infrastrukturen, der analyseres i rapporten, er jernbaner, havne, veje og broer, kloakker og spildevand, vandforsyning, affald, energi og som noget nyt den offentlige bygningsmasse.

Rapporten udkom første gang i 2008. Den er udarbejdet af Rambøll for Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Skriv hvad du søger