Glade motionister på Kulsbjerg, som har givet navn til en af de "nye" sammenlægningskoler i Vordingborg Kommune. Foto: Lars Elvang
Glade motionister på Kulsbjerg, som har givet navn til en af de "nye" sammenlægningskoler i Vordingborg Kommune. Foto: Lars Elvang
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 30 / 2012

Inklusion og kvalitetsløft er to sider af samme sag

Vordingborg Kommunes skoler gennemgår gennemgribende forandringer. Nye undervisningsmetoder har sammen med en ændret skolestruktur, en ny budgettildeling og en ny ledelsesstruktur skabt grundlaget for, at Vordingborg Kommune får skabt et skolevæsen, der passer til fremtidens udfordringer
tekst Henrik Holmer (S) og Peter Jonassen (SF)

KRONIK: Baggrunden for, at vi i Vordingborg besluttede at lave nogle gennemgribende ændringer af vore 12 folkeskoler, var et fælles ønske om, at alle vore børn skal klare sig bedre i morgen end i dag.

Et ønske, der blev meget tydeligt, da repræsentanter fra hele kommunalbestyrelsen besøgte alle vore skoler, så på eksempler i andre kommuner og fik input fra forskellige eksperter. De faglige resultater hos Vordingborg Kommunes børn og unge er blandt de laveste i landet, og for få unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Med faldende børnetal ved vi, at vi ikke får råd til at give flere penge til vore skoler.

Ligesom andre kommuner brugte vi cirka 35 procent af skolebudgettet til specialpædagogiske indsatser. Vores konklusion pegede derfor grundlæggende på, at vi skulle lave omfattende ændringer, hvis vore skoler skal passe til morgendagens samfund. Fremtidens samfund efterspørger både en høj faglighed samt stærke sociale og personlige kompetencer.

Skriv hvad du søger