Foto: Jonas Ahlstrøm
Foto: Jonas Ahlstrøm
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 29 / 2012

Jobcentrene bedre end deres rygte

Virksomhederne er udpræget tilfredse med det lokale jobcenters indsats. Og især de private virksomheder er vigtige forbundsfæller i indsatsen for at få ledige tilbage i job
tekst Sidsel Boye

Jobcentrene har ofte været udsat for kritik i deres godt tre-årige levetid. Men spørger man virksomhederne, som er en af jobcentrenes vigtigste kundegrupper, så er billedet noget anderledes. For med knap ti procent sure virksomhedskunder må jobcentrene siges at gøre det bedre end de fleste.

Tilfredshedsmålingen, som er hentet på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside, viser, at jobcentrene ifølge 60 procent af virksomhederne gør det godt eller meget godt. Dertil kommer en gruppe på hele 30 procent, der forholder sig neutralt.

Lige siden kommunerne overtog beskæftigelsesopgaven i august 2009, har ledigheden udviklet sig i den forkerte og besværlige retning. Det har skærpet behovet for at vide, hvad der virker og ikke virker, når målet er at få tusindvis af ledige tilbage i arbejde. Og indsatsen går nu i den rigtige retning, viser en KL-status, der er udarbejdet i forbindelse med kommunernes årlige Jobcamp i Aalborg.

Skriv hvad du søger