Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 28 / 2012

Midlertidig anlægsbremse

Det er hverken beskæftigelsesmæssige eller konjunkturpolitiske hensyn der begrunder, at det kommunale anlægsniveau skal ligge så lavt som i 2013. Derfor bør niveauet i 2013 være midlertidigt, for behovet for investeringer er stadig det samme.
tekst KL

Budget 2013 er nu styret i havn landet over. Det har været en vanskelig sejlads, hvor alle kommunalbestyrelser har skullet træffe hårde prioriteringer for at få balance mellem indtægter og udgifter. Men kommunerne har leveret varen. Service- og anlægsudgifterne forventes samlet set at holde sig inden for de aftalte rammer, og skatten er holdt i ro. Resultatet er skabt gennem et tæt fælleskommunalt samarbejde.

Det er dog hverken beskæftigelsesmæssige eller konjunkturpolitiske hensyn der begrunder, at det kommunale anlægsniveau skal ligge så lavt som i 2013. Derfor bør niveauet i 2013 være midlertidigt, for behovet for investeringer er stadig det samme.

Særligt anlægsrammen var en udfordring. Kommunerne har mindst skåret 3-4 milliarder kroner af anlægsprojekterne næste år for at holde aftalen med regeringen. Og det er ikke, fordi der ikke er anlægsbehov – tværtimod. Der er behov for investeringer på alle velfærdsområder, og mange investeringer er også en forudsætning for at hente de effektiviseringsgevinster, der er nødvendige for at få økonomien til at hænge sammen.

Hertil kommer, at investeringerne kan bidrage til at løfte beskæftigelsen. Frem for midlertidige jobtilbud i "kunstige stillinger" bør vi løfte beskæftigelsen med ordinære job på områder, hvor vigtige samfundshensyn begrunder nye investeringer. Det vil også komme en del af de ledige til gode, der er ved at falde ud over dagpengegrænsen.

Men Danmark skal naturligvis respektere henstillingerne fra EU. Der skal være tillid og respekt om dansk økonomi. Derfor overholder vi EU-henstillingerne for 2013.

LÆS OGSÅ Leder: Nye lånepuljer til anlægsløft

Det er dog hverken beskæftigelsesmæssige eller konjunkturpolitiske hensyn der begrunder, at det kommunale anlægsniveau skal ligge så lavt som i 2013. Derfor bør niveauet i 2013 være midlertidigt, for behovet for investeringer er stadig det samme.

Signalet fra kommunernes budgetproces er klart. Grydeklare projekter er udskudt i respekt for aftalesystemet. Men det tilbagevendende årlige anlægsbehov ligger højere end budgetresultatet i år. Det skal der være plads til i 2014 og frem. Både for at vedligeholde og udvikle offentlige bygninger og infrastruktur og af hensyn til beskæftigelsen. <

Emneord
Anlæg, Budget, Leder

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Midlertidig anlægsbremse Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger