Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2012

Vis tillid...

Der er behov for, at de faglige organisationer holder inde med at fokusere på et påstået modsætningsforhold mellem ledere og medarbejdere. Lederne har ret til – men også pligt til – at lede. Det er det, de er ansat til
tekst Michael Ziegler (K)

KLUMME: Talrige undersøgelser viser, at arbejdspladser, hvor tilliden er høj, er succesrige arbejdspladser. Resultaterne er gode, omkostningerne lave og medarbejdertrivslen er høj på "tillidsfulde" arbejdspladser. Tillidsfulde mennesker er gode til at skabe værdifulde relationer til andre. Og gode relationer skaber gode resultater for arbejdspladsen.

Derfor er tillid godt. Derom er der ingen tvivl.

Og opskriften på at skabe tillid er i virkeligheden såre simpel: Ved at vise tillid – både i ord og handling – kan man skabe tillid.

Skriv hvad du søger