Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 26 / 2012

Viborg og Irbid mødes over kaffen

Dialog mellem borgere og myndigheder er centrale elementer i Viborg Kommunes samarbejde med Jordans næststørste by Irbid
tekst Henrik Holmskov, international konsulent i Viborg Kommune

I Jordan forbigår man sjældent chancen for at markere mødet mellem mennesker med en kop sød tyrkisk kaffe. Viborg Kommunes udsendte har ad den vej så rigeligt fået dækket deres sukkerbehov blandt andet via noget for en dansker så uvant som en fælles kop, der går på omgang. Næsten lige så mange lokale fætres hænder er blevet trykket. Så jo, Baladia Viborg – arabisk ord for kommune – er på lidt over et år blevet kendt af mange i Irbid.

Viborg Kommunes samarbejde med Greater Irbid Kommune (GIM) fokuserer på tre hovedområder: Affald, byplanlægning og erhvervs- og turismeudvikling. GIM har 600.000 indbyggere, hvoraf en tredjedel bor i byen Irbid. Kommunen ligger i et udpræget landbrugsområde i det nordvestlige Jordan, 30 km fra grænsen til Syrien. Den urolige situation her taler jordanerne ikke meget om. Fjernsynsskærmene, der konstant kører med Al Jazeera i baggrunden og de henkastede bemærkninger, som alligevel falder undervejs, taler dog et tydeligt sprog om, at situationen i Syrien tages meget alvorlig. Hertil bidrager, at mange i Irbid har familie- eller klanmæssige forbindelser i nabolandet mod nord. Man fornemmer dog samtidig et udbredt ønske i Jordan om for alt i verden at undgå at ende i en tilsvarende situation.

Irbid er desuden en betydelig uddannelsesby. Der er seks universiteter i byen med op mod 100.000 studerede, blandt andet Yarmouk University og Jordan University of Science and Technology, der begge er blandt de væsentligste universiteter i den arabiske verden.

Skriv hvad du søger