Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 24 / 2012

Aktivering der virker

I 2009 overtog kommunerne ansvaret for de forsikrede ledige. Det faldt sammen med, at den største økonomiske krise siden 1930’erne ramte Danmark. Beskæftigelsen faldt markant, og ledigheden skød i vejret med stor fart. Udfordringerne for de kommunale jobcentre er således i dén grad til at få øje på. Målrettet anvendelse af aktivering kan hjælpe til, at ledige i højere grad end ellers kommer tilbage i job
tekst Ole Rejnhold Daugaard og Søren Lindemann Aagesen

Kommunernes udgifter til forsikrede ledige udgør alene cirka 15 milliarder kroner. Godt 13 milliarder kroner heraf går til forsørgelse, mens knap to milliarder kroner går til den aktive indsats, herunder driftsudgifter til aktivering, løntilskud med videre. Hertil kommer udgifter til ledige kontanthjælpsmodtagere. Hvis gennemsnitskommunen reducerer antallet af forsikrede ledige med for eksempel fem procent, så vil det alt andet lige resultere i en besparelse på cirka otte millioner kroner for kommunen. Hertil kommer gevinster i form af øgede skatteindtægter med videre.

En effektiv indsats for at få ledige i job kan således give en mærkbar forbedring af kommunens økonomi. Vigtigheden af at tilrettelægge indsatsen for de ledige på den måde, der virker bedst, er derfor åbenbar.

Kommunernes indsats er blevet kritiseret for at levere for forskellige resultater på tværs af jobcentrene. En KL-analyse har dog vist, at forsikrede ledige fra 2008 til 2010 har fået bedre og mere ens chancer for at komme i job. Der er altså sket en udligning af forskellene, siden kommunerne overtog ansvaret for indsatsen. Men der er fortsat mulighed for at lære af hinanden.

Udfordringen er at fokusere indsatsen på den aktivering, der virker bedst. I den sammenhæng må der også tages højde for, at effekten af aktivering kan være forskellig for forskellige målgrupper. Samtidig kan der være forskelle på tværs af kommuner på grund af forskelle i sammensætningen af de ledige, rammevilkårene i kommunen med videre. Det handler om at bruge eksisterende viden om, hvad der virker, og tænke det ind i forhold til vilkårene i den enkelte kommune.

LÆS OGSÅ ØP: Jobcenterreform – økonomisk bombe i første omgang desarmeret

Øget brug af virksomhedsrettet aktivering

Virksomhedsrettede indsatser i private virksomheder i form af private løntilskudsjob og privat virksomhedspraktik giver generelt positive beskæftigelseseffekter. Det gælder især for personer over 30 år.

Det er derfor positivt, at anvendelsen af disse redskaber er øget væsentligt siden starten af 2009. Det viser, at der i høj grad er øget opmærksomhed på at bruge de tilbud, der generelt virker godt for de ledige. Det er selvsagt de private virksomheder, der bestemmer, om der i sidste ende kan etableres nye tilbud. Men jobcentrene har gennem den løbende kontakt med de private virksomheder mulighed for at påvirke virksomhederne til at tage ledige i aktivering.

Som det ses i figur 1, er der dog forskelle på tværs af kommunerne i anvendelsen af aktivering i private virksomheder, selv når der tages højde for kommunernes rammevilkår. Der kan være mange gode grunde til, at der er forskelle mellem kommunerne, blandt andet erhvervsstruktur, de lediges kompetencer og det generelle ledighedsniveau. Der kan også være god grund til at se nærmere på den virksomhedsrettede indsats, hvis kommunen afviger meget fra gennemsnittet i klyngen.

Kombinerede forløb giver god effekt

KL har for nylig analyseret, hvilke aktiveringsredskaber der virker bedst for forsikrede ledige. Et vigtigt resultat i analysen er, at mange faglærte kommer i arbejde et halvt år efter deltagelse i blandede forløb og generelt flere end ved anvendelse af enkelte redskaber. Et blandet forløb er et forløb, hvor der anvendes mere end ét redskab, for eksempel kombinationen af vejledning og et virksomhedsrettet aktiveringstilbud eller kombinationen af virksomhedspraktik og løntilskud.

For personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse eller med en videregående uddannelse er andelen i arbejde et halvt år efter deltagelse i et blandet forløb også pæn, men ikke helt så høj som for de faglærte.

Tallene peger samlet på, at individuelt tilrettelagte forløb har en god effekt.

Aktivering og jobtræning skal bruges målrettet

Analyser peger endvidere på, at der generelt set ikke er positive effekter af uddannelsesaktivering eller offentlig jobtræning. Der er derfor god grund til at overveje anvendelsen af disse typer af tilbud og tænke i, hvordan de kan målrettes bedst muligt.

Selvom meget er blevet bedre de senere år, er der stadig mulighed for at gøre tingene endnu bedre ved at lære af de bedste eksempler. Det vil KL blandt andet sætte yderligere fokus på ved tre temadage i efteråret med titlen "Få styr på økonomien på beskæftigelsesområdet". Tilmelding og yderligere information kan findes på KL’s og COK’s hjemmeside. <

Nyere forskning om privat jobtræning og virksomhedspraktik

Rosholm og Svarer (2011) finder blandt andet:

  • Deltagelse i et privat løntilskudsjob har ofte positive nettoeffekter – især for dem over 30 år. Selve deltagelsen i løntilskudsjobbet har en fastholdelseseffekt, mens forløbet pågår. Den efterfølgende stigning i beskæftigelseschancerne opvejer dette mere end fuldt ud.
  • Virksomhedspraktik indebærer også en positiv netto- effekt, men ikke så meget som private løntilskudsjob. For mænd under 30 år er der dog ikke en signifikant forbedret effekt på beskæftigelseschancen.

Effekter af uddannelsesaktivering og offentlig jobtræning

Der er ingen eller ligefrem en negativ nettoeffekt af deltagelse i uddannelsesaktivering. Uddannelsesaktiveringen indebærer en væsentlig fastholdelseseffekt. For personer med folkeskolen som højest afsluttede uddannelse finder Det Økonomiske Råd (2007) dog, at deltagelse i uddannelsesaktivering kan give positive effekter på løn og beskæftigelse efter nogle år.

Deltagelse i offentlig jobtræning har også generelt en negativ nettoeffekt på beskæftigelsen, jf. Rosholm og Svarer (2011).

Kommenter denne artikel

Skriv kommentar
Svar på dette indlæg: Aktivering der virker Felter med * skal udfyldes
 
Se flere kommentarer

Skriv hvad du søger