Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 22 / 2012

Anbragte børn trives i Aarhus

Tilfredsheden med plejefamilierne er stor blandt anbragte børn og unge i Aarhus. Det samme er den blandt børnene og de unges pårørende. De ønsker dog mere medinddragelse og information
tekst Rudi Holm

Anbragte børn og unge har det godt i deres familiepleje i Aarhus Kommune. Det viser to nye undersøgelser som Aarhus Kommune har fået foretaget både blandt børn og unge i plejefamilier samt deres pårørende.

Ni ud af 10 anbragte erklærer sig således tilfredse med deres plejefamilie. Blandt de pårørende er tilfredsheden med plejefamilierne noget mindre om end stadig høj.

– Undersøgelserne viser, at tilfredsheden med familieplejen i Aarhus Kommune generelt er høj, og det er meget glædeligt. Ikke mindst set i lyset af, at vi i de senere år anbringer en større del af børn og unge i netop familiepleje, siger socialchef i Aarhus Kommune, Steinar Eggen Kristensen.

Skriv hvad du søger