Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 20 / 2012

Inklusion er et langt sejt træk

Arbejdet med specialundervisningen og folkeskolen er et langt sejt træk. Der findes ingen hurtig, nem løsning. Denne erkendelse er vigtig, både for det politiske niveau, forvaltningsniveauet og for de enkelte skoler
tekst Jesper Reming Tangbæk og Mette Truesen

KRONIK: Folkeskolens evne til at inkludere børn med særlige behov har været på den politiske og faglige dagsorden i mange år. Og vi har fra hver vores position som udvalgsformand og direktør været med til at sætte politiske mål og sikret den nødvendige kompetenceudvikling af medarbejdere.

Fra 1. januar har specialundervisningen været decentraliseret i Roskilde Kommune efter en ny model. Skolerne har nu ansvaret for budgettet både til almenundervisningen og specialundervisningen. Forud er gået en årrække med massiv kompetenceudvikling på skolerne. Det har været et langt sejt træk – men vores erfaring er, at det kan lykkes inden for den eksisterende lovgivning. Disse erfaringer vil vi gerne dele.

Der er givetvis mange måder at løse udfordringerne på. Skal vi til sidst give en vigtig erfaring videre er det, at den enkelte kommune selv må tage fat på opgaven.

Skriv hvad du søger