Foto: Morten Svenningsen
Foto: Morten Svenningsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2012

Whistleblowerordning på vej i alle kommuner

Regeringspartierne er positive over for at styrke offentligt ansattes muligheder for at stå frem med kritik af deres arbejdsplads, og nye initiativer kan være på vej
tekst Rudi Holm

En obligatorisk whistleblowerordning i alle kommuner og et nævn for ytringsfrihed er muligvis på vej i forsøget på at sikre offentligt ansattes ytringsfrihed. I hvert fald er der stor interesse i regeringspartierne for at gennemføre sådanne initiativer.
Det kom frem under et seminar på Folkemødet i Allinge, hvor både det socialdemokratiske folketingsmedlem Pernille Rosenkrantz-Theil og SF’s Lisbeth Bech Poulsen udtrykte sig særdeles positivt over for sådanne idéer.
– Som kommunalordfører har jeg den holdning, at vi i Folketinget ikke skal blande os for meget i kommunernes arbejde, men det lyder interessant, og jeg vil gerne overveje at bringe det videre, sagde Lisbeth Bech Poulsen.

Et stigende problem
En frisk undersøgelse fra fagforbundet FTF viser, at over halvdelen af de offentligt ansatte ikke tør bruge deres grundlovssikrede ret til at ytre kritik af deres arbejdsplads af frygt for repressalier.
– Det problem vil utvivlsomt blive større i de kommende år i en situation med smalhals i det offentlige, mener analysechef i tænketanken Cevea Jens Jonatan Steen.
FTF’s formand Bente Sorgenfrey opfordrede til politisk handling.
– Det her område har ikke rykket sig en tomme, selv om vi har arbejdet med det i mange, mange år. Vi er nødt til at få lavet noget lovgivning, så det bliver slået helt fast, at man ikke må sanktionere offentligt ansattes ytringsfrihed. Det er ikke rimeligt i et samfund som det danske, at folk går rundt og er bange for konsekvenserne, hvis de ytrer sig kritisk. Og det er jo ikke kun et problem for de ansatte. Det er i særdeleshed et problem for borgerne.

Belønner de tavse
Lektor, sociolog og forfatter Rasmus Willig mener, at der både skal lovgivning og en grundlæggende kulturændring til i forvaltningerne.
– Der skal skabes en ny forvaltningsstruktur, så man går fra New Public Management til en åben management-struktur. Som det er i dag, belønner man dem, der er tavse, mens dem, der siger noget, får en fyreseddel. Måske skulle man lave et omvendt incitament, så der er belønning til dem, der ytrer sig – og som medarbejder skal det ikke være sådan, at man går til sin chef. Nej, man skal gå til offentligheden. Det er en måde at kvalificere de politiske beslutninger på, fastslog han.

Skriv hvad du søger