Foto: Morten Svenningsen
Foto: Morten Svenningsen
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner nr. 19 / 2012

Kommunalreformen var en fejl

Landdistrikter advarer mod flere centraliseringer og kommunesammenlægninger. Samfundsdebattøren Lars Olsen kalder kommunalreformen en stor fejl
tekst Rudi Holm

Kommunalreformen var en stor fejl, og især var det en fejl, at små kommuner blev lagt sammen med store bykommuner. Det mener samfundsdebattøren og forfatteren Lars Olsen, der luftede synspunktet på Folkemødet i Allinge under en debat med overskriften ”Knækker Danmark over?”.

– Desværre kan den ikke rulles tilbage. Sket er sket, men kommunalreformen var en stor fejl. Undersøgelser viser, at tilliden til politikerne er dalet parallelt med, at vi fik kommunalreformen, sagde Lars Olsen.

Hans kommentar faldt, da by-, bolig- og landdistriktsminister Carsten Hansen (S) stillede spørgsmålet: Skal der skrues på kommunalreformen?
Det fik straks flere til at reagere. Blandt andre formanden for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard, der advarede ministeren mod at centralisere yderligere i forbindelse med den igangværende evaluering af kommunalreformen.

– Vi ser i øjeblikket en udvikling, hvor den objektive sagsbehandling er blevet samlet i nogle få centre hos Udbetaling Danmark. Det forlyder, at naturopgaverne er på vej væk fra kommunerne. Jeg er bange for, at vi er på vej mod færre kommuner, og det vil være til skade for landdistrikter og yderområder, sagde Steffen Damsgaard.
Han blev bakket op af Danske Regioners formand Carl Holst (V):

– Det har store konsekvenser for landdistrikterne, når der centraliseres og nedlægges stillinger. Og det er absurd at se landspolitikere lufte synspunkter på landdistriktsproblemer. De har jo ofte lettere ved at finde til Paris end til Jylland. Og de har ikke forståelsen for, hvordan livet uden for byerne er. Det kan jeg jo se, når jeg indimellem har besøgende fra byerne. De kommer hjem til mig i Rødding,  og efter en hyggelig aften har jeg flere gange oplevet, at de efterfølgende har tilbudt at give brunch i Rødding næste morgen. Hvis der er noget, man ikke kan få i Rødding, er det brunch. En mangel på forståelse for hinandens problemer øger risikoen for, at vi bliver for delt i dette land. Derfor skal udviklingen i Danmark gå begge veje.

Lars Olsen mener, at der ligger en stor skævhed i, at meningsdannerne i Danmark bor i de store byer.
– Meningsdannere som politikere og journalister bor i de store byer, og der etablerer de en fælles virkelighed, som det er svært at ændre på, sagde Lars Olsen.

Væksten er i store byer
Set fra hovedstaden ser situationen dog noget anderledes ud. I hvert fald ifølge Carls Holsts borgmesterkollega i Region Hovedstaden Vibeke Storm Rasmussen (S), der næsten samtidig i en anden debat luftede det modsatte synspunkt.
– Det er de store byer, der har vækstpotentialet. Derfor skal investeringerne lægges der. Så breder det sig som ringe i vandet til resten af landet. Det nytter ikke noget, at jyderne vil have fem balletter, når København har fået en. Desværre er det i dag blevet et fy-ord at sige, at nogle har større muligheder end andre, sagde Vibeke Storm Rasmussen.

Skriv hvad du søger